ידיעון תשפ"ד

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר בפיסיקה ובמדעי המחשב (‏B.Sc.‎)

לפחות 152 נ"ז ולעמוד בדרישות הבאות:

לימודי תשתית: חובה - לפחות 38 נ"ז

חוג בפיסיקה לתואר דו-חוגי

לימודי פיסיקה: 69 נ"ז

חובה - לפחות 63 נ"ז ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות [562]

בחירה - לפחות 5 או 6 נ"ז [562,568,566,567]

קורס
רמה
נ''ז
יש לבחור, במידת הצורך, קורסים להשלמת הדרישות ל-21 נ"ז מתקדמות בפיסיקה ול-69 נ"ז בסה"כ בפיסיקהרגיל (3) / מתקדם (3)
6

הערות

562

בחלק מן הקורסים חל שינוי במספר נ"ז שמקנה הקורס. סטודנטים שהחלו לימודיהם  לפני סמסטר 2022א - ולמדו קורסים במתכונת הישנה, יצברו פחות נ"ז בתכנית ובתנאי  שיצברו לפחות 81 נ"ז בחוג בפיסיקה, לפחות 62 נ"ז בפיסיקה, לפחות 56 נ"ז בקורסי החובה  ולפחות 15 נ"ז מתקדמות בפיסיקה.

324

במקום שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475)חשבון אינפיניטסימלי 3 (20224), אפשר ללמוד את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

561

עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 6 נקודות זכות.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

573

הקורס הקנה עד סמסטר ג2020 6 נ"ז

565

הקורס הקנה עד סמסטר ג2020 3 נ"ז

564

או הקורס תרמודינמיקה (‏20217, 3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקורס 20217 יצברו בלימודי החובה בפיסיקה, בלימודי הפיסיקה ובתכנית כולה פחות 1 נ"ז.

574

הקורס הקנה עד סמסטר ג2020 4 נ"ז

2582

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. 

568

מי שלוקח את פיסיקה של מצב מוצק (20913) במסגרת קורסי החובה צריך לקחת לפחות 5 נ"ז במסגרת קורסי הבחירה בפיסיקה, והשאר צריכים לקחת לפחות 6 נ"ז.

566

החל מסמסטר ב2019 יש ללמוד את הקורס מכניקה קואנטית ומבנה האטום (‏‏20320‎‎)‏ במסגרת קורסי החובה בתכנית. חובה זו אינה חלה על סטודנטים שלמדו את הקורס תורת הקוונטים א (‏20522‎)‏ לפני סמסטר ב2019. סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, יקבלו בגין קורס הבחירה תורת הקוואנטים א (20522) ‏רק 2 נ"ז עקב החפיפה בין הקורסים.

567

במסגרת קורסי הבחירה אפשר לכלול את הקורסים עולם החשמל והאלקטרוניקה (‏20443‎)‏, אלקטרוניקה א (‏20245‎)‏, אלקטרוניקה ב (‏20339‎)‏, שאינם מוצעים עוד. שימו לב לחפיפות בין קורסים אלה לבין קורסי הבחירה עולם החשמל והאלקטרוניקה א (‏20488‎‎)‏ ועולם החשמל והאלקטרוניקה ב (‏489‏20‎‎)‏.

569

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

2784

החל מסמסטר ב2019 יש ללמוד את הקורס פיסיקה קוואנטית 1 (‏‏20320‎‎)‏ במסגרת קורסי החובה בתכנית. חובה זו אינה חלה על סטודנטים שלמדו את הקורס תורת הקוונטים א (‏20522‎)‏ לפני סמסטר ב2019. סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, יקבלו בגין קורס הבחירה תורת הקוואנטים א (‏‏20522‎) רק 2 נ"ז עקב החפיפה בין הקורסים.

570

לקורס זה תנאי קבלה של קורסים בכימיה, שאינם נכללים בתכנית. נא ראו תיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

3044

 או קורס 20943 פיסיקה קוואנטית 2 שאינו מוצע עוד.

571

מי שילמדו את שלושת הקורסים פרויקט מתקדם בפיסיקה א (20382)פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (20383)פרויקט מחקר בפיסיקה (20578), יזוכו ב-7 נ"ז בלבד.

1479

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

חוג במדעי המחשב לתואר דו-חוגי

לימודי מדעי המחשב: 42-46 נ"ז [547,2463]

דרישות סמינריוניות - 3 נ"ז מס [549]

סדנה מרשימת הסדנאות בתכנית בוגר B.Sc. במדעי המחשב[550] מתקדם סמינריוני 3 נ"ז

או

סמינר מרשימת הסמינרים בתכנית בוגר B.Sc. במדעי המחשב[550] מתקדם סמינריוני 3 נ"ז

הערות

547

רשימת הקורסים בקבוצה זו זהה לרשימת קורסי החובה בתכנית בוגר B.Sc. במדעי המחשב.

2463

סטודנטים שילמדו את אוטומטים ושפות פורמליות ולא את מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות יידרשו ללמוד את מודלים חישוביים. במקרה זה הקורס מודלים חישוביים יקנה סה"כ 2 נ"ז במקום 5 נ"ז. מהן 1 נ"ז ברמה מתקדמת, ויידרשו ל 12 נ"ז מתקדמות בחוג במדעי המחשב.

2468

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר 2024א

548

במקום הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441) ניתן ללמוד את שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453, 3 נ"ז) ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454, 3 נ"ז).

2581

הקורס עדיין אינו נלמד, הוא מתוכנן להילמד בסמסטר ב2024.

549

פירוט הסמינרים והסדנות במדעי המחשב מופיע בתכנית בוגר B.Sc. במדעי המחשב. ניתן לבחור סמינר או סדנה.

550

פרט למספר מצומצם של קורסים שיש להם דרישות קדם שהסטודנטים בתכנית לא לומדים.

דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובמדעי המחשב

אין צורך ללמוד את הקורס שיטות מתמטיות בפיסיקה (20206).

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים