ידיעון תשפ"ה

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר במתמטיקה ובפיסיקה (‏B.Sc.‎)

יש לצבור לפחות 149 נ"ז ולעמוד בדרישות הבאות:

דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובפיסיקה

  • במסגרת דרישת סעיף (iv) של החוג במתמטיקה, חובה ללמוד את הקורס משוואות דיפרנציאליות חלקיות (20394). כמו כן, במסגרת דרישת סעיף (v) של החוג במתמטיקה, יש לבחור את הקורס אנליזה נומרית 1 (20462), או קורס נוסף מתוך הרשימה שבסעיף (iv).

  • אין צורך ללמוד את הקורס שיטות מתמטיות בפיסיקה (20602).

חוג במתמטיקה לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 78 נ"ז ובהן לפחות 19 נ"ז מתקדמות במתמטיקה

לימודי מתמטיקה: לפחות 74 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
(i) הקורסים - 50 נ"ז:


רגיל (3) / מתקדם (3)
6

רגיל (4) / מתקדם (3)
7

(ii) אחד מהקורסים - 4 נ"ז:


(iii) אחד מהקורסים - 5 נ"ז : [153]


(iv) קורסים מתקדמים - לפחות 8 נ"ז:
(v) קורס נוסף במתמטיקה - לפחות 4 נ"ז: [163]

מומלץ לבחור קורס מתקדם נוסף מבין הקורסים בסעיף (iv), ומותר גם קורס מהרשימה הבאה, הכוללת את יתר קורסי המתמטיקה הרלוונטיים לתכנית.


רגיל (2) / מתקדם (2)
4רגיל (2) / מתקדם (2)
4

(vi) דרישות סמינריוניות - 3 נ"ז
מתקדם סמינריוני
3
או

לימודי מדעי המחשב: 6-4 נ"ז

הערות

153

יש חפיפת תוכן חלקית בין הקורסים בסעיף זה.

162

הקורס אנליזה נומרית 1 (20462, 4 נ"ז) שאינו חובה בתכנית הוא רקע דרוש ללימוד הקורס  אנליזה נומרית 2 (20900) - אפשר ללמוד אותו כקורס בחירה,  בסעיף (v).

163

זכרו שחפיפות תוכן בין קורסים שונים (מאותו חוג או מחוגים שונים) עלולות לצמצם את סך הנקודות שהם מקנים במשותף. כאשר יש חפיפה בין קורס לקורסים אחרים, הדבר מצוין בתיאורו בקטלוג הקורסים.

160

הקורס אשנב למתמטיקה (04101) מיועד למתחילים.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

3105

או הקורס 20413 תורת המספרים האלמנטרית שאינו מוצע עוד.

156

בכפוף להיתר של הוועדה לאישור תכניות לימודים, מותר ללמוד קורס אחר במדעי המחשב.

3124

סטודנטים שלמדו את הקורס יסודות התכנות בשפת Java 20478 , שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

157

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת java א (20453, 3 נ"ז) ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454, 3 נ"ז).

חוג בפיסיקה לתואר דו-חוגי

לימודי פיסיקה: 69 נ"ז

חובה - לפחות 63 נ"ז ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות [562]

בחירה - לפחות 5 או 6 נ"ז [562,568,566,567]

קורס
רמה
נ''ז
יש לבחור, במידת הצורך, קורסים להשלמת הדרישות ל-21 נ"ז מתקדמות בפיסיקה ול-69 נ"ז בסה"כ בפיסיקהרגיל (3) / מתקדם (3)
6


הערות

562

בחלק מן הקורסים חל שינוי במספר נ"ז שמקנה הקורס. סטודנטים שהחלו לימודיהם  לפני סמסטר 2022א - ולמדו קורסים במתכונת הישנה, יצברו פחות נ"ז בתכנית ובתנאי  שיצברו לפחות 81 נ"ז בחוג בפיסיקה, לפחות 62 נ"ז בפיסיקה, לפחות 56 נ"ז בקורסי החובה  ולפחות 15 נ"ז מתקדמות בפיסיקה.

324

במקום שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475)חשבון אינפיניטסימלי 3 (20224), אפשר ללמוד את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

561

עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 6 נקודות זכות.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

573

הקורס הקנה עד סמסטר ג2020 6 נ"ז

565

הקורס הקנה עד סמסטר ג2020 3 נ"ז

564

או הקורס תרמודינמיקה (‏20217, 3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקורס 20217 יצברו בלימודי החובה בפיסיקה, בלימודי הפיסיקה ובתכנית כולה פחות 1 נ"ז.

574

הקורס הקנה עד סמסטר ג2020 4 נ"ז

2582

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. 

3329

החל מסמסטר א2025 רמת הקורס השתנתה ממתקדם סמינריוני למתקדם.  סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם סמינריוני.

568

מי שלוקח את פיסיקה של מצב מוצק (20913) במסגרת קורסי החובה צריך לקחת לפחות 5 נ"ז במסגרת קורסי הבחירה בפיסיקה, והשאר צריכים לקחת לפחות 6 נ"ז.

566

החל מסמסטר ב2019 יש ללמוד את הקורס מכניקה קואנטית ומבנה האטום (‏‏20320‎‎)‏ במסגרת קורסי החובה בתכנית. חובה זו אינה חלה על סטודנטים שלמדו את הקורס תורת הקוונטים א (‏20522‎)‏ לפני סמסטר ב2019. סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, יקבלו בגין קורס הבחירה תורת הקוואנטים א (20522) ‏רק 2 נ"ז עקב החפיפה בין הקורסים.

567

במסגרת קורסי הבחירה אפשר לכלול את הקורסים עולם החשמל והאלקטרוניקה (‏20443‎)‏, אלקטרוניקה א (‏20245‎)‏, אלקטרוניקה ב (‏20339‎)‏, שאינם מוצעים עוד. שימו לב לחפיפות בין קורסים אלה לבין קורסי הבחירה עולם החשמל והאלקטרוניקה א (‏20488‎‎)‏ ועולם החשמל והאלקטרוניקה ב (‏489‏20‎‎)‏.

569

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

2784

החל מסמסטר ב2019 יש ללמוד את הקורס פיסיקה קוואנטית 1 (‏‏20320‎‎)‏ במסגרת קורסי החובה בתכנית. חובה זו אינה חלה על סטודנטים שלמדו את הקורס תורת הקוונטים א (‏20522‎)‏ לפני סמסטר ב2019. סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, יקבלו בגין קורס הבחירה תורת הקוואנטים א (‏‏20522‎) רק 2 נ"ז עקב החפיפה בין הקורסים.

570

לקורס זה תנאי קבלה של קורסים בכימיה, שאינם נכללים בתכנית. נא ראו תיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

3044

 או קורס 20943 פיסיקה קוואנטית 2 שאינו מוצע עוד.

571

מי שילמדו את שלושת הקורסים פרויקט מתקדם בפיסיקה א (20382)פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (20383)פרויקט מחקר בפיסיקה (20578), יזוכו ב-7 נ"ז בלבד.

1479

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים