מרכזי הוראה לפי קורס

שם קורס מס' קורס מרכז הוראה שעות קבלה טלפונית יצירת קשר דוא"ל אחראי אקדמי
אטומים מולקולות ותכונות החומר 20201 ד"ר אלון מרכוס  09-7781728 ד"ר אלונה וזאן
אלקטרומגנטיות אנליטית 20589 ד"ר גיא עמית  09-7782105 ד"ר פז בנימיני
אלקטרוניקה מתקדמת 20918 ד"ר דרור מלכה  09-7782105 ד"ר דרור מלכה
אנליזה של ניסויים 20340 ד"ר תמר שנרב ג 10:00-09:00  09-7781752
    09-7781752
פרופ' ענבל טובי-ערד
גלים ואופטיקה 20248 ד"ר רינת עופר ב 15:00-16:00  09-7781769 פרופ' יהונתן גרנות
דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים 20557 ד"ר תמר שנרב ג 10:00-09:00  09-7781752
    09-7781752
פרופ' איגור רכינוב
התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה 20403 ד"ר דרור מלכה  09-7782105 ד"ר דרור מלכה
חשמל ומגנטיות 20250 ד"ר מירב חדד ה 16:00-17:30  09-7781777 ד"ר פז בנימיני
יסודות הפיסיקה 20125 ד"ר גיא עמית  09-7782105 ד"ר אלונה וזאן
יסודות הפיסיקה א 20113 אורלי קובו ג 17:00-16:00  09-7781775 ד"ר אלונה וזאן
יסודות הפיסיקה ב 20114 אורלי קובו ג 17:00-16:00  09-7781775 ד"ר אלונה וזאן
יסודות הפיסיקה לביולוגים א 20123 אורלי קובו ג 17:00-16:00  09-7781775 ד"ר אלונה וזאן
יסודות הפיסיקה לביולוגים ב 20124 אורלי קובו ג 17:00-16:00  09-7781775 ד"ר אלונה וזאן
לייזרים: עקרונות ושימושים 20912 ד"ר עידו גילרי   פרופ' איגור רכינוב
מבוא לגיאופיסיקה 20434 גב' מיטל שדה   ד"ר אורלי לחמי
מבוא לפיסיקה חישובית 20432 ד"ר גיא עמית  09-7782105 ד"ר אלונה וזאן
מוליכים למחצה 20402 ד"ר דרור מלכה  09-7782105 ד"ר דרור מלכה
מכניקה 20215 ד"ר מיכאל רבינוביץ ג 12:30-13:30  09-7781765 ד"ר פז בנימיני
מכניקה אנליטית 20422 ד"ר גיא עמית  09-7782105 פרופ' סלים זארובי
מעבדה ביסודות הפיסיקה 20418 ד"ר רינת עופר ב 15:00-16:00  09-7781769 ד"ר פז בנימיני
מעבדה בכימיה פיסיקלית 20289 ד"ר פבל ליידרמן  09-7781596 פרופ' איגור רכינוב
מעבדה במטאורולוגיה: מדידות, תצפיות 20421 מאיה ברטוב  09-7782129 ד"ר אורלי לחמי
מעבדה בפיסיקה ב 20409 ד"ר רינת עופר ב 15:00-16:00  09-7781769 פרופ' סלים זארובי
מעבדה בפיסיקה ג1 20916 ד"ר רינת עופר ב 15:00-16:00  09-7781769 פרופ' יהונתן גרנות
מעבדה בפיסיקה ג2 20938 ד"ר רינת עופר ב 15:00-16:00  09-7781769 פרופ' יהונתן גרנות
נושאים מתקדמים בתורת הגלים 20923 ד"ר גיא עמית  09-7782105 ד"ר אלונה וזאן
סדנת הכנה בפיסיקה 91463 ד"ר גיא חצרוני ב 11:30-12:30  09-7781764 פרופ' יהונתן גרנות
עולם החשמל והאלקטרוניקה א 20488 ד"ר דרור מלכה  09-7782105 ד"ר דרור מלכה
עולם החשמל והאלקטרוניקה ב 20489 ד"ר דרור מלכה  09-7782105 ד"ר דרור מלכה
פיסיקה גרעינית 20547 ד"ר אלון מרכוס  09-7781728 פרופ' יהונתן גרנות
פיסיקה סטטיסטית 20314 ד"ר מירב חדד ה 16:00-17:30  09-7781777 ד"ר אלונה וזאן
פיסיקה קוואנטית 1 20320 ד"ר מיכאל רבינוביץ ג 12:30-13:30  09-7781765 פרופ' סלים זארובי
פיסיקה קוואנטית 2 (אנגלית) 20955 ד"ר מיכאל רבינוביץ ג 12:30-13:30  09-7781765 פרופ' סלים זארובי
פיסיקה של החלקיקים היסודיים 20326 ד"ר מירב חדד ה 16:00-17:30  09-7781777 ד"ר פז בנימיני
פיסיקה של מצב מוצק 20913 ד"ר רינת עופר ב 15:00-16:00  09-7781769 פרופ' סלים זארובי
פרויקט מחקר בפיסיקה 20578 ד"ר מירב חדד ה 16:00-17:30  09-7781777 פרופ' יהונתן גרנות
פרויקט מתקדם בפיסיקה א 20382 ד"ר מירב חדד ה 16:00-17:30  09-7781777 פרופ' יהונתן גרנות
פרויקט מתקדם בפיסיקה ב 20383 ד"ר מירב חדד ה 16:00-17:30  09-7781777 פרופ' יהונתן גרנות
פרקים בפיסיקה מודרנית 20213 ד"ר גיא חצרוני ב 11:30-12:30  09-7781764 פרופ' יהונתן גרנות
צפונות היקום: אשנב לאסטרונומיה 20120 אורלי קובו ג 17:00-16:00  09-7781775 ד"ר פז בנימיני
שיטות מתמטיות בפיסיקה 20602 ד"ר מיכאל רבינוביץ ג 12:30-13:30  09-7781765 ד"ר אלונה וזאן
תורת הקוואנטים א 20522 ד"ר עידו גילרי   פרופ' ענבל טובי-ערד
תורת הקוואנטים ב: קשר כימי 20523 ד"ר עידו גילרי   פרופ' ענבל טובי-ערד
תרמודינמיקה 20483 ד"ר קובי פלומין  09-7781596 פרופ' איגור רכינוב
תרמודינמיקה לפיסיקאים 20482 ד"ר גיא עמית  09-7782105 ד"ר אלונה וזאן