סוף הפעלת הקורס מבוא לאסטרופיסיקה (20207), והחלפתו בקורס חדש:

הקורס מבוא לאסטרופיסיקה (20207; 3 נ״ז רגילות; עוסק בעיקר במבנה כוכבים) יפעל בפעם האחרונה בסמסטר 2024ב.

החל מסמסטר 2025ב הוא יוחלף בקורס ״פרקים באסטרופיסיקה״ שיקנה 4 נ״ז מתקדמות, יתן תמונה רוחבית ל תחום האסטרופיסיקה,

ויהווה דרישה מוקדמת לתואר השני באסטרופיסיקה שיפתח החל משנת הלימודים 2025 הקרובה (כלומר באוקטובר 2024).

מי שיחל את התואר השני הזה במחזור הראשון שלו, לפני שהחל לפעול הקורס החדש, יוכל להשלים את הקורס הזה ב-2025ב.

הקורס החדש שונה מהותית מהישן כך שלא תוגדר חפיפה ביניהם, וגם מי שלקח את הקורס הישן יוכל לקחת את הקורס החדש.

 

פרקים באסטרופיסיקה (4 נ״ז מתקדמות)

תנאי קבלה: מכניקה (20215), פרקים בפיסיקה מודרנית (20213), חשמל ומגנטיות (20250), חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (20406) (או חשבון אינפיניטסימלי 1 20474 + השלמות בחשבון אינטגרלי 20492),

וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

ידע קודם דרוש: תרמודינמיקה לפיסיקאים (20482) או תרמודינמיקה (20483) וגלים ואופטיקה (20248)

ידע מומלץ: אלקטרומגנטיות אנליטית (20589), אטומים מולקולות ותכונות החומר (20201)

 

הקורס החדש ״פרקים באסטרופיסיקה״ יחליף את הקורס הישן מבוא לאסטרופיסיקה (20207) באותה המשבצת בכל תכנית,

כלומר יהיה קורס חובה בתואר חד חוגי בפיסיקה, וקורס בחירת חובה של 2 מתוך 3 קורסים בשאר תכניות בפיסיקה.

בתואר חד חוגי בפיסיקה יהיו בעקבות זה 41 נ״ז מתקדמות בקורסי חובה בפיסיקה (לעומת דרישה של לפחות 40 נ״ז

מתקדמות בפיסיקה היום, מהן לפחות 3 נ״ז מתקדמות בקורסי בחירה בםיסיקה), כך שלא ידרשו נ״ז מתקדמות נוספות

בקורסי הבחירה.

בחוג בפיסיקה יהיו בעקבות זה לפחות 22 נ״ז מתקדמות בקורסי חובה + בחירת חובה בפיסיקה (לעומת דרישה של לפחות 21 נ״ז מתקדמות בפיסיקה היום), כך שלא ידרשו נ״ז מתקדמות נוספות בקורסי הבחירה.

בתואר במדעי הטבע בהדגשת פיסיקה יהיו בעקבות זה לפחות 22 נ״ז מתקדמות בקורסי חובה + בחירת חובה בפיסיקה (לעומת דרישה של לפחות 21 נ״ז מתקדמות בפיסיקה היום), כך שלא ידרשו נ״ז מתקדמות נוספות בקורסי הבחירה בפיסיקה.