ידיעון תשפ"ה

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר ‏B.Sc.‎ במדעי הטבע בהדגשת פיסיקה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג)‏ לא ניתן עוד לציין את ההדגשה בתעודת הבוגר. ההדגשה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2025 ‏(כולל)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד ההדגשה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

א - לפחות 120 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏ לפחות 103 נ"ז במדעים

(ii) לפחות 27 נ"ז מתקדמות במדעים,[1105] שמתוכן לכל היותר 6 נ"ז במדעים-כללי[1106]

ב - לימודי תשתית: לפחות 28 נ"ז

ג - לימודי פיסיקה: חובה ובחירה - לפחות 75 נ"ז [1108]

קורס
רמה
נ''ז

יש ללמוד קורסים בהיקף של לפחות 21 נ"ז מתקדמות.

חובה - לפחות 65 נ"ז ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות
שניים מתוך שלושת הקורסים הבאים:
בחירה

בבחירה יש לכלול לפחות 11-12 נ"ז להשלמת 75 הנ"ז הנדרשות בפיסיקה וכן לכלול נ"ז מתקדמות להשלמת הדרישות ל-21 נ"ז מתקדמות.
רגיל (3) / מתקדם (3)
6


לכל היותר 2 מבין 3 הקורסים הבאים:
קורסים בין-אוניברסיטאיים בפיסיקה [1114]

ד - בחירה חופשית

קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ מתחום המדעים. את שאר נקודות הזכות לתואר ניתן להשלים בנקודות עודפות מסעיפים ב ו-ג, בקורסים בפיסיקה, או בכל דיסציפלינה אחרת.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שימו לב! התכנית הנוכחית לתואר בוגר במדעי הטבע בהדגשת פיסיקה החליפה את תכנית ההתמקדות בוגר במדעי הטבע עם התמקדות בפיסיקה. סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2010 ואילך, ילמדו לפי תכנית ההדגשה. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר זה, יוכלו לבחור ללמוד לפי ההדגשה או ההתמקדות (בהתאם לדרישות תכנית ההתמקדות שפורסמה בידיעון תשס"ט‎)‏. ההדגשה מצוינת בשם התואר ואילו ההתמקדות אינה מצוינת בו, אלא רק במכתב נלווה לתואר.

הערות

1106

כלומר, לפחות 21 נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ.

1105

27 נ"ז הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת  102 נ"ז במדעים הנדרשות בסעיף א(‏i‎‎)‏‏.

941

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

1107

במקום שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, אפשר ללמוד את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏.

1108

לסטודנטים שלא עברו פיסיקה ומתמטיקה תיכונית ברמה של 5 יחידות בציון 80 לפחות, הקורסים יסודות הפיסיקה א+ב הם רקע דרוש ללימוד כל קורס אחר בפיסיקה. במקומם אפשר גם ללמוד את הקורס: יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏

1111

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

1114

במסגרת התכנית ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים בין-אוניברסיטאיים.

1109

במסגרת קורסי החובה יש ללמוד את פיסיקה קוואנטית 1 (‏20320‎)‏‏. עקב החפיפה, סטודנט שילמד גם את הקורס תורת הקוואנטים א (20522) כקורס בחירה יקבל רק 2 נ"ז בגין לימוד הקורס הזה.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2582

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. 

3329

החל מסמסטר א2025 רמת הקורס השתנתה ממתקדם סמינריוני למתקדם.  סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם סמינריוני.

1479

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

1112

לקורס זה תנאי קבלה של קורסים בכימיה, שאינם נכללים בתכנית. נא ראו תיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

3044

 או קורס 20943 פיסיקה קוואנטית 2 שאינו מוצע עוד.

1113

מי שילמדו את שלושת הקורסים פרויקט מתקדם בפיסיקה א (‏20382‎)‏, פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (‏20383‎)‏, פרויקט מחקר בפיסיקה (‏20578‎)‏, יזוכו ב-7 נ"ז בלבד.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים