ידיעון תשפ"ה

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר ‏B.Sc.‎ במדעי הטבע

א - לפחות 120 נ"ז ובהן:

(i) לפחות 96 נ"ז במדעים, ובכללן -
לפחות 27 נ"ז מתקדמות במדעים, ומתוכן
לפחות 15 נ"ז במדעי הטבע והחיים
ולכל היותר 6 נ"ז במדעים-כללי[1124]

(ii) לפחות 60 נ"ז במדעי הטבע והחיים[1125]

(iii) לא יותר מ-36 נקודות פתיחה

ב - לימודי חובה

קורס
רמה
נ''ז
מדעי המחשב [3337]

  • לפחות קורס אחד במתמטיקה,[1127]

  • לפחות קורס עיוני אחד בפיסיקה (שאינו קורס מעבדה),

  • לפחות קורס אחד בכימיה

  • ולפחות קורס מעבדה אחד במדעי הטבע והחיים.[1128]

ג - דרישות סמינריוניות

קורס סמינריוני/סמינר במדעים. [1129]

ד - בחירה חופשית: 24 נ"ז

קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (20472) מתחום המדעים. את יתר נקודות הזכות לתואר ניתן להשלים מקורסים במדעים או בכל תחום אחר.

ה - קורסי תוכן אקדמי באנגלית

דרישה זו חלה רק על סטודנטים וסטודנטיות שהתחילו את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת פטור מקורסי שפה, יידרשו ללמוד שני קורסי תוכן אקדמיים בשפה האנגלית.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת מתקדמים ב, יידרשו ללמוד קורס תוכן אקדמי אחד בשפה האנגלית (בנוסף לקורס מתקדמים ב).

מי שסווגו לרמה נמוכה ממתקדמים ב, לא יידרשו ללמוד קורסי תוכן באנגלית.

רשימת קורסי התוכן מופיעה בדף לימודי אנגלית כשפה בין-לאומית בסעיף קורסי תוכן אקדמי באנגלית.

ו - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

1124

בסך הכל יש לצבור לפחות 21 נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות מבין: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ. עד 6 נ"ז מתוכן יכולות להילמד בקורסים בין-אוניברסיטאיים.

1125

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 הנקודות במדעים הנדרשות בסעיף א(i).

3337

או הקורס 20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java , או הקורס 20453 מבוא למדעי המחשב ושפת  Java א  + 20454 מבוא למדעי המחשב ושפת  Java ב , או הקורס ‏20606 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון, או הקורס 20478 - יסודות התכנות בשפת Java  - שאינו מוצע עוד 

1377

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (20127) או שעמדו בבחינת פטור.

1127

אין למלא דרישה זו באמצעות הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (20472), למרות שהקורס מקנה נקודות זכות במתמטיקה.

1128

הנקודות במתמטיקה הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת הנקודות במדעים הנדרשות בסעיף א(i). שאר הנקודות (בפיסיקה, בכימיה, במעבדה) נכללות גם במכסת הנקודות במדעי הטבע והחיים הנדרשות בסעיף א(ii).

1129

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 24 הנקודות המתקדמות במדעים הנדרשות בסעיף א(i).

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים