עדכון על שינוי תכניות הלימודים - מעבר ל- 120 נ"ז  לפחות
 
בהתאם להנחיית המועצה להשכלה גבוהה, החל משנת הלימודים תשפ"ב (2022-2021) יחול שינוי בהיקף נקודות הזכות בתוכניות הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, מ-108 נקודות זכות לפחות ל-120 נקודות זכות לפחות.

בתוכניות הלימודים במחלקה למדעי הטבע והחיים צפויים שינויים בתכניות הלימודים (למעט בתוכניות הפיסיקה).
 
שינוי זה יחול רק על  סטודנטים שהחלו את לימודיהם בסמסטר 2022א או אחריו או על סטודנטים ותיקים שלא יסיימו את לימודיהם עד סמסטר 2026ג.
 
אתר המחלקה יתעדכן בהתאם עד סוף אפריל.
למידע נוסף באתר הייעודי למעבר: https://academic.openu.ac.il/degrees/Pages/NewStructure.aspx