ידיעון תשפ"ד

חטיבה בלימודי שדה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

לפחות 27 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר

הערות

1478

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

1008

עד סמסטר א2022 הקנה קורס זה 6 נ"ז.

1009

על מנת לעמוד בדרישות המינימום של התכנית (9 נ"ז בקורסי הבחירה), על הסטודנטים שבוחרים ללמוד את הקורס מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי לבחור גם את הקורס חולייתנים (20104), או ללמוד 4 קורסי בחירה בסך הכל.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים