ידיעון תשפ"ד

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר במדעי החיים ובמדעי כדור הארץ (‏B.Sc.‎)

יש לצבור לפחות 129 נ"ז ולעמוד בדרישות הבאות:

לימודי תשתית: לפחות 28 נ"ז

חוג במדעי החיים לתואר דו-חוגי

לימודי מדעי החיים: לפחות 54 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 28 נ"ז


בחירה - לפחות 26 נ"ז מרשימות (i), (ii), (iii), להלן, ובתוכן לפחות 15 נ"ז מתקדמות כולל קורס סמינריוני אחד
(i) לפחות 21 נ"ז ובתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות

רגיל (2) / מתקדם (2)
4


(ii) קורס מעבדה אחד - 2 נ"ז:


(iii) דרישות סמינריוניות:חובה 3 נ"ז
קורס סמינריוני אחד במדעי החיים [1745,2406]
מתקדם סמינריוני
3

מתקדם סמינריוני
3מתקדם סמינריוני
3


הערות

182

ניתן ללמוד קורס זה, ללא עלות, לסטודנטים שלמדו את הקורס כימיה כללית א (20470).

183

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שעמדו בבחינת פטור.

207

או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475), או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)

1763

חובת הלימוד של קורס זה חלה על כל הסטודנטים שלא למדו, עד סמסטר ב2022 כולל, לפחות שניים מהקורסים: התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) (20452) (או 20214), גנטיקה (20495), ביוכימיה א (20204), עולם החיידקים (20237), ביוכימיה ב (20247).
או שלמדו כבר את אחד מקורסי המעבדה: מעבדה בביולוגיה של התא (20236), מעבדה בביוכימיה של חלבונים (20405), מעבדה בביולוגיה מולקולרית (20460), מעבדה באימונולוגיה (20459), מעבדה בביוטכנולוגיה: תהליכים מיקרוביאליים (20457) עד סמסטר א2023 כולל.

1722

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2405

או הקורס התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) (20214) שאינו מוצע עוד. 

78

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

1551

שם הקורס השתנה. השם הקורס מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

1478

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

1745

סטודנטים שלמדו את הקורס סימביוזה: חיים ביחד של יצורים (‏20530), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

2406

או הקורס תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים (20909), שאינו מוצע עוד. 

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

חוג במדעי כדור הארץ לתואר דו-חוגי

לימודי מדעי כדור הארץ: לפחות 47 נ"ז

חובה - 20 נ"ז

בחירה - לפחות 27 נ"ז מרשימות (i), (ii), (iii) [2081]

קורס
רמה
נ''ז

(בהתאם לדרישות המצויינות בראש כל רשימה)

(i) קורסים רגילים -לפחות 7 נ"ז

(ii) קורסי מעבדה - לפחות שני קורסי מעבדה
(iii) לפחות 15 נ"ז מהן לפחות קורס סמינריוני אחד [2081]

הערות

1387

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת יישומי מחשב מתקדמים (20127) או שעמדו בבחינת פטור.

1013

ניתן ללמוד קורס זה,ללא עלות, לסטודנטים שלמדו את הקורס כימיה כללית א (20470).

526

לימוד שני הקורסים צפונות כדור הארץ (20117)ומבוא למדע כדור הארץ (06101) מזכה ב10 נ"ז בלבד בשל חפיפה חלקית בנושאי הלימוד. מאחר והקורס צפונות כדור הארץ נלמד כקורס חובה יעניק הקורס מבוא למדי כדור הארץ לתלמידי החוג 4 נ"ז בלבד.

2081

או הקורס 20548 שיטות אפיון מינרלים וסלעים שאינו מוצע עוד, נלמד בפעם האחרונה בסמסטר א2021. 

527

הקורס בפיתוח 

2384

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

528

במסגרת הלימודים לתואר ניתן ללמוד לכל היותר 2  קורסים בין אוניברסיטאיים (6 נ"ז מתקדמות)

1479

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

1478

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

2385

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.


דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


הערות

183

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שעמדו בבחינת פטור.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים