ידיעון תשפ"ד

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר בכימיה ובמדעי כדור הארץ (‏B.Sc.‎)

יש לצבור לפחות 128 נ"ז ובכללן לפחות 30 נ"ז מתקדמות

לימודי תשתית: לפחות 22 נ"ז

1 - לימודי כימיה: 58 נ"ז ומתוכן 15 נ"ז מתקדמות

קורס
רמה
נ''ז
א. חובה - 39 נ"ז

(i) הקורסים - לפחות 35 נ"ז

(ii) 2 קורסי מעבדה - 4 נ"ז
ב. בחירה - 16 נ"ז [509]

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמותג. דרישות סמינריוניות - לפחות 3 נ"ז [511]

לפחות קורס מתקדם סמינריוני אחד


מתקדם סמינריוני
3

2 - לימודי מדעי כדור הארץ: לפחות 48 נ"ז מהן 15 נ"ז מתקדמות

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 20 נ"ז
בחירה - לפחות 28 נ"ז מרשימות (i), (ii), (iii), (בהתאם לדרישות המצויינות בראש כל רשימה) [2081]

(i)  קורסים רגילים -לפחות 7 נ"ז


(ii) קורסי מעבדה -  לפחות שני קורסי מעבדה
(iii) לפחות 15 נ"ז מהן לפחות קורס סמינריוני אחד[2081]


דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

הערות

1092

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים  שעמדו בבחינת פטור.

509

הנקודה העודפת של ביוכימיה א (20204) יכולה להשתלב בלימודי הבחירה בכימיה.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

510

עד סמסטר ג2020 הקנה הקורס 4 נ"ז 

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

511

נקודות זכות עודפות מסעיף זה ייכללו בסעיף ב. 

512

אפשר ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה בחוג במדעי כדור הארץ או במסגרת קורסי הבחירה בחוג בכימיה, אך לא בשניהם.

513

לימוד שני הקורסים צפונות כדור הארץ (20117)ומבוא למדע כדור הארץ (06101) מזכה ב10 נ"ז בלבד בשל חפיפה חלקית בנושאי הלימוד. מאחר והקורס צפונות כדור הארץ נלמד כקורס חובה יעניק הקורס מבוא למדעי כדור הארץ לתלמידי החוג 4 נ"ז בלבד.

2081

או הקורס 20548 שיטות אפיון מינרלים וסלעים שאינו מוצע עוד, נלמד בפעם האחרונה בסמסטר א2021. 

483

הקורס בפיתוח, עדיין לא נלמד.

2384

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

515

במסגרת הלימודים לתואר ניתן ללמוד לכל היותר 2  קורסים בין אוניברסיטאיים (6 נ"ז מתקדמות)

1479

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

1478

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

516

אפשר ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה בחוג במדעי כדור הארץ או במסגרת קורסי הבחירה בחוג בכימיה, אך לא בשניהם.

2385

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים