ידיעון תשפ"ה

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

חוג במדעי כדור הארץ לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 72 נ"ז ובהן לפחות 47 נ"ז במדעי כדור הארץ ובכללן לפחות 15 נ"ז מתקדמות

לימודי תשתית: חובה - לפחות 25 נ"ז

לימודי מדעי כדור הארץ: לפחות 47 נ"ז

חובה - 20 נ"ז

בחירה - לפחות 27 נ"ז מרשימות (i), (ii), (iii) [2081]

קורס
רמה
נ''ז

(בהתאם לדרישות המצויינות בראש כל רשימה)

(i) קורסים רגילים -לפחות 7 נ"ז

(ii) קורסי מעבדה - לפחות שני קורסי מעבדה
(iii) לפחות 15 נ"ז מהן לפחות קורס סמינריוני אחד [2081]


דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


הערות לשילוב החוג במדעי כדור הארץ עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

שילוב עם החוג בכימיה

במסגרת קורסי המעבדה במדעי כדור הארץ, יש לבחור שניים מהקורסים: מעבדה: מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים מגמטיים (20238), מעבדה: מיקרוסקופיה של סלעים מותמרים וסלעי משקע (20239), מעבדה במטאורולוגיה: מדידות, תצפיות וניתוח סינופטי (20421).

שילוב עם החוג בפיסיקה

חובה ללמוד את הקורס מבוא לאסטרופיסיקה (20207) במסגרת לימודי הפיסיקה. יש לבחור אחד משני הקורסים פיסיקה של המצב המוצק (20913) ופיסיקה של החלקיקים היסודיים (20326) במסגרת בחירת חובה בפיסיקה.

אין חובה ללמוד את הקורס אטומים, מולקולות ותכונות החומר (20201), אך ניתן לבחור אותו במסגרת קורסי הבחירה בפיסיקה.

חובה ללמוד את הקורס מבוא לגיאופיסיקה (20434) במסגרת לימודי מדעי כדור הארץ. יש לבחור אחד משני הקורסים מבוא למדע כדור הארץ (06101) ותורת האקלים (20600) במסגרת קורסי הבחירה במדעי כדור הארץ.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.


הערות

1387

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת יישומי מחשב מתקדמים (20127) או שעמדו בבחינת פטור.

1013

ניתן ללמוד קורס זה,ללא עלות, לסטודנטים שלמדו את הקורס כימיה כללית א (20470).

526

לימוד שני הקורסים צפונות כדור הארץ (20117)ומבוא למדע כדור הארץ (06101) מזכה ב10 נ"ז בלבד בשל חפיפה חלקית בנושאי הלימוד. מאחר והקורס צפונות כדור הארץ נלמד כקורס חובה יעניק הקורס מבוא למדי כדור הארץ לתלמידי החוג 4 נ"ז בלבד.

2081

או הקורס 20548 שיטות אפיון מינרלים וסלעים שאינו מוצע עוד, נלמד בפעם האחרונה בסמסטר א2021. 

527

הקורס בפיתוח 

2384

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

528

במסגרת הלימודים לתואר ניתן ללמוד לכל היותר 2  קורסים בין אוניברסיטאיים (6 נ"ז מתקדמות)

1479

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

1478

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2385

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים