ידיעון תשפ"ה

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר ‏B.Sc.‎ בכימיה

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ובהן לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה ולפחות 28 נ"ז מתקדמות ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי תשתית: חובה - לפחות 31 נ"ז

ב - לימודי כימיה: חובה ובחירה - 83 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - לפחות 54 נ"ז

(i) קורסים עיוניים - 46 נ"ז, מהם 13 נ"ז מתקדמות:(ii) 4 קורסי מעבדה - 8 נ"ז:

בחירה - לפחות 29 נ"ז

 (i) לפחות 23 נ"ז בקורסים מרשימה זו, מתוכם לפחות שלושה קורסים מתקדמים המקנים לפחות 9 נ"ז מתקדמות:

(ii) קורסים מתקדמים-סמינריוניים - לפחות שני קורסים מרשימה זו:


מתקדם סמינריוני
3

ג - בחירה חופשית

קורס
רמה
נ''ז

במסגרת הבחירה החופשית יש להשלים את מכסת הנקודות ל-120 נ"ז. לצורך זה אפשר ללמוד קורס מרחיב-דעת מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או את הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (20472) מתחום המדעים, או קורס אחד או יותר מרשימת הקורסים הבאה:
ד - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

183

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שעמדו בבחינת פטור.

207

או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475), או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)

1146

לקורס זה דרישות קדם החורגות מתכנית הלימודים ועל הסטודנטים להשלימם. 

1145

מי שיבחרו בחלופה זו יזוכו ב-3 נ"ז במסגרת לימודי החובה ובנקודה אחת במסגרת לימודי הבחירה בכימיה.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

1147

רק אם לא נלמד במסגרת לימודי התשתית. 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים