ידיעון תשפ"ד

חטיבה בכימיה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

24 נ"ז לפחות, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר

הערות

1017

מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2017 יצברו 4 נ"ז.

1018

יש לשים לב לחפיפות בין הקורס עולם הכימיה לקורסים בכימיה כללית. ראו תיאורי הקורסים בקטלוג הקורסים.

1019

קורס זה אינו מומלץ בתור קורס ראשון בכימיה למי שאין להם ידע מוקדם בתחום ברמה של 3 יחידות בגרות לפחות. ניתן להשלים את הידע באמצעות הקורס עולם הכימיה. 

1013

ניתן ללמוד קורס זה,ללא עלות, לסטודנטים שלמדו את הקורס כימיה כללית א (20470).

1020

דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית. 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים