גנים או סביבה? האם המוח והנפש זהים?
מהו הגבול בין חי לדומם?
האם תאוריית האבולוציה צריכה להיות חלק מהחינוך המדעי הבסיסי?
שימור טבע, על חשבון מי? האם שימוש בבעלי חיים במחקר המדעי- ניתן להצדקה מוסרית?
שאלות אלה ודומות, מהוות דוגמה לזיקה שבין ביולוגיה, פילוסופיה וסוגיות חברתיות. לדיון בהקשרים אלו, נודעת חשיבות בשל השלכותיו ההולכות ומתעצמות של המחקר הביולוגי על הפרט והחברה.
התכנית עוסקת בהיבטים פילוסופיים, היסטוריים וחברתיים של הביולוגיה, והיא בוחנת את המהות, המבנה וההנחות של הביולוגיה, וכן את ההשלכות של מדעי החיים על ענפי ידע אחרים, על הסביבה, על החברה ועל האדם.


פתח הכל