פרסומים של חברי סגל התכנית

Agents of conversion: agency of women in Early Islam / קרן אבו הרשקוביץ

המאמר יצא לאור כפרק מתוך הספר:
 Betwixt and Between Liminality and Marginality, Mind the Gap
ועוסק בנשים כסוכנות המרה ובסוכנות של נשים במאות הראשונות לאסלאם. 

לקריאת המאמר

דף הספר

להיות יהודי בגרמניה הנאצית: מרחב וזמן/ גיא מירון

הספר עוסק בדרך מקורית במושג הבית ובתפקידיו החברתיים של הזמן. על בסיס מגוון עשיר של מקורות אישיים מוארים היבטים שונים בשגרת יומם של היהודים הגרמנים: הצטמצמות חייהם בבידוד ביתי הולך ומחריף ניסיונותיהם להתגבר על גזילת האפשרות לתכנן את זמנם ולנהל אותו והתמודדותם עם קשיי ההמתנה הפסיבית ללא נודע.
הספר מציע דיון חדשני על עצם האפשרות העומדת לפני בניה ובנותיה של חברה הנתונה תחת דיכוי לנקוט, למרות הכול, יוזמה פעילה בעיצוב חוויות היומיום שלה.
 

לספר

Der Lehrling und sein Meister/ ישי לנדא

הפשיזם האירופי מתואר באופן שגרתי כהתקפה נחרצת על הפוליטיקה, התרבות והכלכלה הליברליות. בשונה מגישה זו, הספר טוען שלצד המתחים והניגודים בין המסורת הליברלית והפשיזם, יש לבחון גם את הזיקות שביניהם. לא רק שהפשיזם לא היה תמונת התשליל של הליברליזם, אלא שבמובנים מסוימים הוא שאב, באופן מורכב ורווי מתחים, מתפיסות ליברליות, בעיקר כלכליות ומעמדיות.

לדף הספר

 

לפרטים

Sufi Masters and the Creation of Saintly Spheres in Medieval Syria/ דפנה אפרת

הספר עוסק במנהיגים הצופים והיווצרות מרחבים של קדושה בסוריה המדייבלית.

לדף הספר

דף הספר

דרך ספר- שי לזאב גריס/ אברי בר לבב - עורך שותף

דרך ספר מאגד מאמרים העוסקים בפנים שונות של תולדות הספר בתרבות היהודית. יש בו הזמנה למסע עשיר ומורכב בעקבות ספרים וסופרים

לדף הספר

פרטים

צְפאקציטוד — היסטוריה וזיכרון קולקטיבי כדרך לבניית התפוצה של יוצאי צפאקץ/ חיים סעדון

מאמר זה עוסק בזיכרון הקולקטיבי של יהודים, מוסלמים ונוצרים בעיר צפקאץ בתקופה הקולוניאלית 1956-1881. המאמר פורסם בכתב העת ג'מאעה, כרך כ"ה, תשפ"א

לדף הכרך - ג'מעה תשפ"א

אנטישמיות

אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי/ גיא מירון - עורך שותף

כרך מיוחד של כתב העת 'ציון', מוקדש ליתרונותיו ולחסרונותיו של המושג 'אנטישמיות' ככלי מחקר. יותר מעשרים חוקרות וחוקרים מאוניברסיטאות בארץ, באירופה ובארצות הברית מציעים התמודדות עשירה ועכשווית עם שאלות יסוד הנוגעות לנושא. 

לדף הכרך - אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי

Jesus Was a Jew

Jesus Was a Jew/ אורית רמון - כותבת שותפה

ספר זה בוחן ייצוגים של נוצרים ונצרות בתכניות הלימוד, ספרי הלימוד וההוראה במערכת החינוך הממלכתית בישראל בניסיון לברר את תפקיד היחסים בין יהדות ונצרות בהבניית זהות יהודית-ישראלית מודרנית.

לדף הספר

הציונות בתוניסיה

הציונות בתוניסיה בין קולוניאליזם צרפתי ללאומיות מקומית / חיים סעדון

ספר זה בוחן את מקומה ואת חשיבותה של הציונות בתוניסיה באמצעות עיון בשלוש קבוצות: החברה היהודית, החברה המוסלמית והחברה הקולוניאלית הצרפתית.

לדף הספר

על חומות נייר

על חומות הנייר: עיתון הלבנון והאורתודוקסיה / רוני באר-מרקס

הספר משחזר את יחסי הגומלין בין החברה האורתודוקסית במזרח אירופה לבין העיתון שהיה לה לפֶה, ומספר את סיפורו של עיתון ששיקף את המציאות היהודית של תקופתו במהלך המחצית השניה של המאה ה-19,  אך גם פעל במרץ לשינוי פניה.

לדף הספר

קולוניאליזם

Emirate, Egyptian, Ethiopian / אבישי בן דרור

הספר עוסק בתקופה הקולוניאלית בסוף המאה ה-19, במצרים, באתיופיה ובקרן אפריקה.

לדף הספר 

ימי הביניים

משל שלוש הטבעות ורעיון הסובלנות הדתית בימי הביניים ובראשית העת החדשה / איריס שגריר

'"משל שלוש הטבעות" מספר על אב המבטיח להוריש את טבעתו היחידה לכל אחד משלושת בניו האהובים. כדי לעמוד בהבטחתו יצר שני העתקים מושלמים של הטבעת, כך שאף הוא עצמו לא יכול היה להבחין בין המקורית למזוייפות.

לדף הספר

ירושלים הצלבנית

הליטורגיה של ממלכת ירושלים הצלבנית/ עורכת שותפה - איריס שגריר

הופיע כרך מיוחד של כתב העת Journal of Medieval History בנושא "הליטורגיה של ממלכת ירושלים הצלבנית"! / עורכת שותפה -  איריס שגריר

לדף הכרך - הליטורגיה של ממלכת ירושלים הצלבנית

חסידות - היסטוריה חדשה

Hasidism: A New History/ גדי שגיב - כותב שותף

 זהו הספר המקיף הראשון שסוקר את תנועת החסידות שעיצבה את היהדות המודרנית. ספר ייחודי זה מציע נקודת מבט על מנהיגי התנועה וחסידיה - שלפיה החסידות היא לא נסיגה לימי הביניים אלא הגדרת זהות, תוצר של המודרניות המהווה חלופה רדיקלית לעולם החילוני.

לדף הספר