שם הקורס

נקודות זכות

רמה

שימו לב: יש לפנות ליועצי המגמות לפני הרשמה לקורס/ים בתכנית

 

הודעת הבהרה

תנאי ההרשמה לכל קורסי המוסמך הוא "קבלה לתכנית המוסמך". אין תנאי של ידיעת השפה הערבית בהרשמה לכל קורסי מגמת המזרח התיכון. ההרשמה לקורסים אלה פתוחה לכול.