ידיעון תשפ"ד

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר במדעי החיים (‏B.Sc.‎) ובמדעי היהדות (‏B.A.‎)

יש לצבור לפחות 135 נ"ז (129 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית) ולעמוד בדרישות הבאות:

לימודי תשתית: חובה - לפחות 21 נ"ז

חוג במדעי החיים לתואר דו-חוגי

לימודי מדעי החיים: לפחות 54 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 28 נ"ז


בחירה - לפחות 26 נ"ז מרשימות (i), (ii), (iii), להלן, ובתוכן לפחות 15 נ"ז מתקדמות כולל קורס סמינריוני אחד
(i) לפחות 21 נ"ז ובתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות

רגיל (2) / מתקדם (2)
4


(ii) קורס מעבדה אחד - 2 נ"ז:


(iii) דרישות סמינריוניות:חובה 3 נ"ז
קורס סמינריוני אחד במדעי החיים [1745,2406]
מתקדם סמינריוני
3

מתקדם סמינריוני
3מתקדם סמינריוני
3


הערות

183

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שעמדו בבחינת פטור.

182

ניתן ללמוד קורס זה, ללא עלות, לסטודנטים שלמדו את הקורס כימיה כללית א (20470).

207

או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475), או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)

1763

חובת הלימוד של קורס זה חלה על כל הסטודנטים שלא למדו, עד סמסטר ב2022 כולל, לפחות שניים מהקורסים: התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) (20452) (או 20214), גנטיקה (20495), ביוכימיה א (20204), עולם החיידקים (20237), ביוכימיה ב (20247).
או שלמדו כבר את אחד מקורסי המעבדה: מעבדה בביולוגיה של התא (20236), מעבדה בביוכימיה של חלבונים (20405), מעבדה בביולוגיה מולקולרית (20460), מעבדה באימונולוגיה (20459), מעבדה בביוטכנולוגיה: תהליכים מיקרוביאליים (20457) עד סמסטר א2023 כולל.

1722

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2405

או הקורס התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) (20214) שאינו מוצע עוד. 

78

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

1551

שם הקורס השתנה. השם הקורס מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

1478

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

1745

סטודנטים שלמדו את הקורס סימביוזה: חיים ביחד של יצורים (‏20530), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

2406

או הקורס תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים (20909), שאינו מוצע עוד. 

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

חוג במדעי היהדות לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 60 נ"ז ומתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות ו-6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית [584]

א - חובה - 24 נ"ז

ב - בחירה במדעי היהדות - 24 נ"ז, ובהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות [585]

קורס
רמה
נ''זג - קורס בחירה העוסק בתרבות אחרת - 6 נ"ז

ד - דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית באחד הקורסים המתקדמים המפורטים בסעיף ב.

הערות

584

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2021 יכולים לבחור ללמוד על-פי תכנית הלימודים בגרסתה הקודמת המפורסמת בידיעון האקדמי תש"פ או ללמוד על-פי התכנית החדשה ובתנאי שיעמדו בכל דרישות התכנית.

585

או הקורס סוגיות במשפט העברי (10229), שאינו נלמד עוד.

586

סטודנטים הלומדים חוג נוסף בספרות לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות.

587

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

588

סטודנטים הלומדים חוג נוסף בהיסטוריה לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות

589

סטודנטים הלומדים חוג נוסף באמנות לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות

1722

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

590

סטודנטים הלומדים חוג נוסף בסוציולוגיה לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות

591

סטודנטים הלומדים חוג נוסף במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

592

סטודנטים הלומדים חוג נוסף בתקשורת לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות

593

סטודנטים הלומדים חוג נוסף בקולנוע לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות.

2001

הוראת הקורס הופסקה זמנית. 

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

הערות

186

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת יישומי מחשב מתקדמים (20127) או שעמדו בבחינת פטור.

187

או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475), או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474) + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492), או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (20106), שאינו מוצע עוד.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים