ידיעון תשפ"ד

בוגר בספרות ובמדעי היהדות (‏B.A.‎)

יש לצבור לפחות 126 נ"ז (114 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

חוג בספרות לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 66 נ"ז ומתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות ו-6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית

קורס
רמה
נ''ז
חובה -24 נ"ז [2445]
בחירה - 36 נ"ז

יש לצבור לפחות 12 נ"ז בספרות עברית ברמת פתיחה או ברמה רגילה, לפחות 12 נ"ז בספרות כללית ברמת פתיחה או ברמה רגילה, ובהן לפחות 12 נ"ז בקורסים מתקדמים. בלימודי הבחירה אפשר לכלול קורסים מקורסי החובה שלא נלמדו במסגרת 24 נ"ז החובה.

קורסים בספרות עברית [132]

קורסים בספרות כללית [129]


דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת בספרות.

הערות

2445

הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (10734) הוא קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2024 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר זה וצברו לפחות 48 נ"ז עד סמסטר זה או שיש להם ת"ל מאושרת פטורים מקורס זה ויצברו 6 נ"ז פחות בקורסי החובה ו- 6 נ"ז יותר בקורסי הבחירה. במקרה זה יוכלו ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה. 

131

סטודנטים שלמדו את הקורס הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (10112) לפני סמסטר א2016, הקורס יוכל להיחשב להם במסגרת קורסי החובה במקום הקורס תולדות הספרות העברית החדשה (10168), או במסגרת קורסי הבחירה, אך לא בשניהם. 

126

סטודנטים שלמדו את הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏10107‎‎) לפני סמסטר ב2019, אינם חייבים ללמוד את הקורס יצירות נבחרות בספרות המערב (‏‏10778‎‎). סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, הקורס  גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏10107‎‎) ייחשב במסגרת קורסי הבחירה.

124

סטודנטים שלמדו את הקורס בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך (10429) לפני סמסטר א 2020, אינם חייבים ללמוד את הקורס מבוא לשירה. במקרה זה הקורס 10429 יחשב במסגרת קורסי החובה בלבד ולא במסגרת קורסי הבחירה. סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, הקורס בימים האחרים: תמורות בשירההעברית בין תש"ח לתש"ך (10429) ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.  

132

סטודנטים שלמדו את הקורסים ספרות ואידיאולוגיה בא"י בשנות השלושים (10346)אלתרמן הצעיר ושירתו (10245)מיתוסים בתרבות הישראלית (10487)הפואמה הביאליקאית (10962),  שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות עברית. 

2824

ניתן ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה בעברית, או במסגרת קורסי הבחירה בספרות כללית, אך לא בשתיהם

2244

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר 2024ב.  סטודנטים שלהם.ן ת'ל מאושרת ובה מופיע הקורס יוכלו ללמוד קורס מתקדם אחר מתוך קורסי הספרות.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

129

סטודנטים שלמדו את הקורסים ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (10639), נרטיב: עיון רב-תחומי (10916)והעולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (10334), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות כללית.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

2664

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר א2025

483

הקורס בפיתוח, עדיין לא נלמד.

חוג במדעי היהדות לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 60 נ"ז ומתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות ו-6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית [584]

א - חובה - 24 נ"ז

ב - בחירה במדעי היהדות - 24 נ"ז, ובהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות [585]

קורס
רמה
נ''זג - קורס בחירה העוסק בתרבות אחרת - 6 נ"ז

ד - דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית באחד הקורסים המתקדמים המפורטים בסעיף ב.

הערות

584

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2021 יכולים לבחור ללמוד על-פי תכנית הלימודים בגרסתה הקודמת המפורסמת בידיעון האקדמי תש"פ או ללמוד על-פי התכנית החדשה ובתנאי שיעמדו בכל דרישות התכנית.

585

או הקורס סוגיות במשפט העברי (10229), שאינו נלמד עוד.

586

סטודנטים הלומדים חוג נוסף בספרות לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות.

587

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

588

סטודנטים הלומדים חוג נוסף בהיסטוריה לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות

589

סטודנטים הלומדים חוג נוסף באמנות לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות

1722

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

590

סטודנטים הלומדים חוג נוסף בסוציולוגיה לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות

591

סטודנטים הלומדים חוג נוסף במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

592

סטודנטים הלומדים חוג נוסף בתקשורת לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות

593

סטודנטים הלומדים חוג נוסף בקולנוע לא יכולים לקחת קורס זה במסגרת החוג במדעי היהדות.

2001

הוראת הקורס הופסקה זמנית. 

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים