ערב עיון: פרטי וציבורי – נשים בעיתונות היהודית והישראלית

יום רביעי ח' אדר תש"פ, 4 מרץ 2020 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

16:00-15:40
התכנסות
17:00-16:00
מושב ראשון: צעדים ראשונים בשדה הספרות; יו"ר: ד"ר רוני באר-מרקס, האוניברסיטה הפתוחה; פרופ' טובה כהן, אוניברסיטת בר-אילן: החזרתו של קול נע/אלם: הכותבות העבריות שחצו את מחסום ההדרה; ד"ר נורית אורחן, בית שלום עליכם: "עורך נכבד": הקורספונדצייה בעיתונות – תכנים, סגנון ומטרות ;
17:15-17:00
הפסקה
18:45-17:15
מושב שני: בין היש לאין; יו"ר: ד"ר נוגה אפרתי, האוניברסיטה הפתוחה; ד"ר יונית עפרון, האוניברסיטה הפתוחה: בין "מזרח" ל"מערב" – ז'קלין כהנוב על דמותה של היהודייה ה"מזרחית"; ד"ר גיא ברכה, אוניברסיטת בר-אילן: "איפה את אסתר? – כתיבה ואי-כתיבה של נשים בעיתונות היהודית בערבית"; ד"ר נטלי גולדברג, אוניברסיטת בר-אילן: למען תנועת הנשים": בטאון איגוד הנשים היהודיות בגרמניה, 1924-1938;
19:00-18:45
הפסקה
20:30-19:00
מושב שלישי: רדיקליזם חברתי ופוליטי; יו"ר: ד"ר נעמה טייטלבאום קריא, מכון שוקן למחקר היהדות: ד"ר חגית כהן, האוניברסיטה הפתוחה: מיאזור ועד נצרת – "עלונך" - בטאון הנשים הקומוניסטיות בישראל בשנות החמישים; פרופ' בת שבע מרגלית שטרן, מכון שכטר והאוניברסיטה הפתוחה: איזו פועלת התבטאה בדבר הפועלת? ביטאון תנועת הפועלות בין מגדר למעמד; ד"ר עינת לחובר, מכללת ספיר: נשיות ופמיניזם בחייה של העיתונאית חנה זמר