על מנת להבין, מהם התהליכים אותם עובר האדם בקליטת מידע, עיבודו והוצאתו לפועל דרך חושיו, נבנתה תכנית הלימודים במדעי הקוגניציה באוניברסיטה הפתוחה. תכנית זו הינה דו-חוגית, ומשלבת בתוכה מספר דיסציפלינות עיקריות מתחומי הרוח והחברה, החיוניות לשם הבנת מורכבות התפיסה החושית, מניעיה והשימוש בה.


השילוב הבינתחומי ההכרחי עם תחומים כפסיכולוגיה, פילוסופיה, מדעי המחשב ועוד, מהווה את ההכרח ליצירת התמונה המלאה של הבנת הגורמים המעורבים בהתנהגות האדם עם המידע שאליו נחשף, קידודו, אחסונו ושליפתו מן הזיכרון במידת הצורך.


לאחרונה, נוסף באוניברסיטה הפתוחה מסלול לימודים מיוחד למצטייני מדעי הקוגניציה, אשר יעמדו בקריטריונים הנלווים. המסלול מעניק תואר באחת משלוש התכניות הדו-חוגיות במדעי הקוגניציה: בוגר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה, בוגר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה או בוגר במדעי המחשב ובמדעי הקוגניציה.  


כמו בכל תכנית לימודים באוניברסיטה הפתוחה, גם לימודי התואר במדעי הקוגניציה מתקיימים עפ"י קצב לימודים אישי, אשר מותאם לצרכי הסטודנט.

 

לכל תכניות הלימודים במדעי הקוגניציה