במסגרת מפגשי תגבור באנגלית, מתקיים תרגול נוסף בהבנת הנקרא באנגלית.

התרגול נערך בקבוצות קטנות ומיועד לסטודנטים הרשומים לקורסים באנגלית וזקוקים לתגבור התרגול.

תרגולים אלו הם בנוסף על מפגשי ההנחיה בקורס.

ההרשמה למפגשי התגבור נעשית באישורה של מיכל ברון-אדלר, מרכזת התמיכה באנגלית.

לפרטים: 09-7781589 או בדואר אלקטרוני michalbar@openu.ac.il.