סמסטר אביב, סמסטר סתיו וסמסטר קיץ (רגיל) :

קורסי האנגלית מציעים מפגשי לימוד קבוצתיים בהנחיה פרונטלית או בהנחיה מקוונת.
הנחיה מקוונת: בהתאם לזמני המפגשים הרשומים בלוח המפגשים, מתחברים לאתר לצפיה והשתתפות במפגשים מהבית (או כל מקום אחר בו נוח לכם).
הערות :
הקורס מתקדמים ב הבין-תחומי הווירטואלי (31022), מוצע ללימוד רק בהנחיה וירטואלית (מקוונת).
הקורס מתקדמים ב למדעי החברה (31015) מוצע ללימוד רק בהנחיה פרונטלית.
 
סמסטר קיץ אינטנסיבי:
קורס בסיסי: מוצע רק בהנחיה פרונטלית
קורס מתקדמים א: מוצע רק בהנחיה פרונטלית.