הנחיה בלימודי אנגלית


ההנחיה בקורסים הינה משתנה מקורס לקורס, ואנו ממליצים לנרשמים להתעדכן בנוגע לאופני ההנחיה המדויקים המוצעים בכל קורב וקורס.

הקורס של מתקדמים ב' (‏רמת המתקדמים‎)‏ בחלופות התחומיות, מוצע רק בהנחיה מוגברת.

את הקורס הבין-תחומי הווירטואלי, אפשר ללמוד רק בהנחיה וירטואלית – כלומר, בצפייה מהבית.

 

  • הקורסים: בסיסי ומתקדמים א' (‏רמות הביניים‎)‏ מוצעים בהנחיה מקוונת,‏ בהנחיה רגילה או בהנחיה מוגברת.‏
  • הקורסים טרום בסיסי א' וטרום בסיסי ב' מוצעים בהנחיה מוגברת.‏