על סמך הציון באחד ממבחני המיון, יקבע מרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה את זכאות הסטודנטים לפטור מלימוד אנגלית כשפה זרה.

נא שימו לב לשינויים בתכניות הלימודים בין סמסטר ג2015 לבין סמסטר א 2016


מטרת הקורסים היא להקנות ללומד כלים להבנת טקסטים בשפה זרה, ברמה אקדמית, כגון: שימוש באסטרטגיות קריאה, הרחבת אוצר מילים והכרת מבנים לשוניים, כאמצעי עזר לפענוח הטקסט.
כדי לקבוע את רמת הידע הנוכחי, כל הסטודנטים חייבים להשתתף בהליך המיון לרמות באנגלית.

הליך המיון לרמות באנגלית
הרמה הנוכחית באנגלית של כל סטודנט, נקבעת באוניברסיטה הפתוחה על-סמך אחד ממבחני המיון המתוארים בהמשך, או על-סמך גיליון ציונים המעיד על לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת.

קביעת רמה באנגלית על-סמך מבחן מיון
על סטודנטים שנבחנו בבחינה פסיכומטרית, לשלוח לאוניברסיטה הפתוחה את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית ורמתם הנוכחית תיקבע על פי התוצאות באנגלית בבחינה זו. על הסטודנטים לשלוח את הדוא"ל המקורי שקיבלו מהמרכז הארצי לבחינות והערכה, כולל כתובת השלוח
למוקד הפניות לעדכון: infodesk@openu.ac.il.

 

מבחן אמי"ר/ם
סטודנטים שלא נבחנו בבחינה פסיכומטרית, או שאינם רוצים שרמתם באנגלית תיקבע לפי הציון באנגלית שהשיגו בבחינה זו, יכולים לגשת למבחן אמי"ר (‏אנגלית מיון רמות‎)‏ או למבחן אמיר"ם (‏אנגלית מיון רמות ממוחשב‎)‏.
מבחני אמי"ר/ם מתקיימים פעמים אחדות בשנה, ומתבצעים באמצעות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. ההשתתפות בהם כרוכה בתשלום, שמועבר למרכז הארצי הנ"ל.

סטודנטים שעדיין לא סווגו לרמת אנגלית ושצברו 12 נקודות זכות ומעלה באוניברסיטה הפתוחה, מקבלים הודעה ובה מידע על מבחני אמי"ר/ם – על מועדיהם, על סדרי ההרשמה ועל ההבדלים שבין המבחנים אמי"ר ואמיר"ם.

פרטים על מועדי מבחן אמי"ר/ם, ניתן לקבל במערכת שאילתא, במוקד הפניות והמידע בטלפון 09-7782222, או בקול-האו"פ בטלפון 09-7781111.