התכנית ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה חברתית מציגה את הבסיס התיאורטי והמחקרי של הפסיכולוגיה החברתית דרך עמודי התווך שלה - קוגניציה חברתית, תהליכים תוך ובין קבוצתיים והבדלים בין אישיים. לצד קורסי החובה התכנית מציעה מגוון רחב של קורסי בחירה, חלקם בעלי דגש תיאורטי - מחקרי וחלקם בעלי דגש יישומי ארגוני - תעסוקתי.

לסטודנטים ולסטודנטיות המעוניינים בדגש מחקרי-אקדמי התכנית מציעה קורסי בחירה מחקריים מגוונים לצד כלים והכשרה לביצוע מחקר עדכני. לסטודנטים המעוניינים בדגש יישומי, התכנית מציעה היכרות עם נושאים בתחום הפסיכולוגיה הארגונית - תעסוקתית תוך אפשרות לבצע התנסות מעשית בשדה במוסד המתמחה בייעוץ ובאבחון ארגוני או במיון וייעוץ תעסוקתי וכן אפשרות להתנסות מעשית במחקר ויעוץ חברתי יישומי.

תוכנית הלימודים באו"פ עומדת בדרישות משרד הבריאות להתמחות בכל ענפי החטיבה התעסוקתית-ארגונית-חברתית. מכלול הקורסים בתוכנית נוגעים בכל תחומי הפסיכולוגיה החברתית. מייעוץ וטיפול בפרט, דרך אבחון ומיון תעסוקתי, פיתוח ארגוני, ייעוץ חברתי יישומי ומחקר אקדמי, ומאפשרים למוסמכות ולמוסמכי התואר להשתלב בהתמחות ובעבודה בתחום.


 הלימודים בתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטה הפתוחה מתקיימים פעמיים בשבוע, בימים שני וחמישי. הלימודים נמשכים לכל הפחות שנתיים, כאשר ניתן לפרוס את הלימודים עד ל-5 שנות לימוד.  כל הלימודים מתקיימים פרונטלית ברעננה וישנה חובת נוכחות בקורסים בכל המסלולים. 

 

התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית מציעה שני מסלולים:

 • מסלול מחקרי עם תזה

 • מסלול עם עבודת גמר אמפירית

 

בדף זה תמצאו מידע מפורט על תכנית הלימודים:

 

פירוט הקורסים

סטודנטים וסטודנטיות שהחלו את לימודיהם/ן החל מסמסטר א2022

יש לצבור במהלך הלימודים לפחות 53 נקודות זכות, על פי הפירוט הבא:

קורסי חובה: במסלול עם תזה - 29 נ"ז; במסלול עם עבודת גמר - 23 נ"ז.

 קורסי בחירה: 

 • במסלול עם תזה - 8 קורסי בחירה, מתוכם לפחות 3 קורסים מחקריים מבין קורסי התכנית, ולפחות 24 נ"ז

 • במסלול עם עבודת גמר - 10 קורסי בחירה, מתוכם לפחות 3 קורסים מחקריים מבין קורסי התכנית, ולפחות 30 נ"ז

 הצעה לתכנית לימודים של שנתיים ​לסטודנטים שהתחילו לימודיהם בסמסטר א2022 >>

סטודנטים וסטודנטיות שהחלו את לימודיהן/ם עד סמסטר א2021 (כולל)

במסלול עם תזה יש לצבור  לפחות 47 נ"ז, במסלול עם עבודת גמר יש לצבור לפחות 50 נ"ז, על פי הפירוט הבא:

קורסי חובה: במסלול עם תזה - 29 נ"ז; במסלול עם עבודת גמר - 23 נ"ז.

קורסי בחירה: 

 • במסלול עם תזה - 6 קורסי בחירה, ולפחות 18 נ"ז

 • במסלול עם עבודת גמר - 9 קורסי בחירה, ולפחות 27 נ"ז

פתח הכל

שימו לב:

 • לאחר הקבלה לתכנית, מומלץ להיעזר ביועצים האקדמיים לצורך בחירת הקורסים ותכנון מסלול הלימודים האישי. בחירת הקורסים תיעשה על פי פירוט הקורסים המוצעים מדי סמסטר.

 • בחישוב הציון הסופי לתואר מקבלים כל הקורסים משקל זהה (למעט סמינר מחקר א'), ללא תלות במספר הנ"ז שהם מקנים. הקולוקוויום  וסמינרי התזה לא משוקללים בחישוב הציון הממוצע בתואר.  

 

בחירת קורסים לפי מיקוד מקצועי

כל סטודנט/ית בתכנית התואר השני בפסיכולוגיה חברתית יכול/ה להחליט האם למקד את תכנית הלימודים בקורסים שיתנו לה/לו הכשרה מתאימה להמשיך במחקר אקדמי, או לפנות לאחד המיקודים היישומיים: מיקוד במחקר ויעוץ חברתי יישומי, מיקוד ארגוני או מיקוד במיון עובדים/יעוץ תעסוקתי. ניתן כמובן לשלב בין המיקודים בהתאם לתח​ומי העניין.

להלן פירוט הקורסים במיקודים השונים:

מיקוד בתיאוריה ומחקר אקדמי​ ​ מיקוד במחקר וייעוץ חברתי-יישומי​ ​ מיקוד ביישום בעולם העבודה​ ​
תת-מיקוד ארגוני​ ​תת-מיקוד מיון עובדים / ייעוץ תעסוקתי
מבוא לניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה + ניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה: מחקר ויישום​​​ מבוא לניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה + ניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה: מחקר ויישום​​​ בסימן שאלה: תיאוריה ויישום בפיתוח והערכת שאלונים דיאגנוסטיקה: אבחון תעסוקתי באמצעות ניתוח ופרשנות מבחנים ושאלונים פסיכולוגיים​
בסימן שאלה: תיאוריה ויישום בפיתוח והערכת שאלונים בסימן שאלה: תיאוריה ויישום בפיתוח והערכת שאלונים​​ אבחון תעסוקתי ומיון עובדים (מומלץ)​​ אבחון תעסוקתי ומיון עובדים​
 קידום שינוי בראי הגישה הפסיכולוגית​​  קידום שינוי בראי הגישה הפסיכולוגית​​  אבחון ארגוני: תיאוריה ויישום​ טיפול וייעוץ תעסוקתי: גישות תיאורטיות ויישום הלכה למעשה​
שפה וזקנה​ אבחון ארגוני: תיאוריה ויישום פיתוח ארגוני: תיאוריות וכלים להתערבות​ פסיכופתולוגיה (החל מ-2024)​
קשב וקוגניציה​ פיתוח ארגוני: תיאוריות וכלים להתערבות​
מרחק פסיכולוגי ורמת הבניה​​ קורס בחירה מחוץ לתכנית: מחקר איכותני בחינוך​ ​​
היבטים פסיכולוגיים של תקשורת במרחב הדיגיטלי​​ עמדות ושכנוע (בקרוב)​
בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע​​​
​ פרקטיקום בארגון
התנסות בשדה: קורס מלווה פרקטיקום +
התנסות בשדה ​: היבטים מעשיים ואתיים
​עמדות ושכנוע (בקרוב)

 

 

סמינר מחקר

תכנית הלימודים מחייבת הגשת עבודה סמינריונית אמפירית אחת, כחלק מהקורס סמינר מחקר א'; ניתן לכתוב עבודה סמינריונית נוספת במסגרת קורס הבחירה, סמינר מחקר ב'.

מטרות הסמינר הן לימוד מעמיק - הן מההיבט התיאורטי והן מההיבט המתודולוגי - של נושא מתקדם בפסיכולוגיה חברתית והתנסות מעשית בביצוע מחקר אמפירי בנושא.

במסגרת הסמינר הסטודנטים והסטודנטיות יתמחו בנושא מסוים על ידי קריאת ספרות מדעית שתיקבע על ידי מדריך/מדריכת הסמינר. כמו כן, הסטודנטים יידרשו למצוא מאמרים נוספים באופן עצמאי בכתבי עת או בספרים רלוונטיים.  כל סטודנט/ית יקבל/תקבל חניכה אישית שתסייע לו/לה להכיר לעומק את התהליך המחקרי, החל משלב הכרת הבסיס התאורטי, דרך בחירת המתודולוגיות המתאימות לבחינת שאלות מחקר העולות מתאוריות אלו, וכלה באיסוף נתונים, ניתוחם והצגתם בכתב או בעל-פה.

להלן הסמינרים המוצעים בשנת תשפ"ג (2022-2023):

פתח הכל

מידע נוסף על מנחות ומנחי הסמינרים ניתן למצוא תחת כל אחד מאנשי הסגל בעמוד סגל התכנית

הגשת אתיקה בסמינר

החל מיולי 2022 הגשה של בקשה לועדת האתיקה תחייב השלמה של לומדה להכרת כללי האתיקה. לכניסה ללומדה הקישו כאן. יש להשלים את הלומדה לפחות פעם אחת בכל תואר (ראשון או שני) והשלמתה תקפה ל- 5 שנים.

הגשת אתיקה לסמינר המחקר נעשית דרך השאילתא בהתאם למפורט באתר ועדת האתיקה.

הגשת אתיקה לתזה או לעבודת גמר אמפירית נעשית באמצעות טופס נפרד, ראו פירוט למטה תחת הכותרת "תזה ועבודת גמר" --> "הליכים לאחר אישור הצעת המחקר".

כמו כן, לכל עבודה יש לצרף טופס הצהרת מקוריות​. 

 

פרקטיקום

כחלק מתכנית הלימודים, ניתן לשלב את התכנים התיאורטיים והיישומיים של הקורסים עם פרקטיקום. הפרקטיקום מאפשר היכרות והתנסות בפועל עם ההיבטים המעשיים של העבודה ב"שדה" בפסיכולוגיה חברתית. אנו רואים חשיבות בחשיפה של הסטודנטיות והסטודנטים למגוןן יישומיה של הפסיכולוגיה החברתית כבר במהלך הלימודים האקדמיים, ומעודדים את כל המתעניינות והמתעניינים בעבודה ב"שדה" להירשם לפרקטיקום.

הפרקטיקום כולל התנסות מעשית במוסד שמתמחה במיון וייעוץ תעסוקתי ו/או באבחון וייעוץ ארגוני ו/או במחקר ויעוץ חברתי-ישומי. הסטודנטים והסטודנטיות שלנו מבצעים פרקטיקום בחברות המיון המובילות בארץ כמו פילת, אדם-מילוא וקינן שפי. סטודנטיות וסטודנטים יכולים להשתלב בפרקטיקום במגוון יחידות בצבא ובשירות בתי הסוהר, בארגונים מובילים ליעוץ ארגוני כדוגמת צפנת ולוטם ובמחלקות יעוץ מיון ופיתוח ארגוני בחברות עסקיות גדולות. בנוסף, יכולים סטודנטים וסטודנטיות להשתלב בארגונים מובילים אשר עוסקים במחקר חברתי-יישומי עדכני ומוביל כדוגמת חברת מדיסייפ, נובה, עדליא, אקורד ועוד.

הסטודנטיות והסטודנטים מתחייבים ליום עבודה בשבוע במהלך שנה אקדמית ובמקביל מקבלים הדרכה אישית ו/או קבוצתית שבועית על ידי מדריך או מדריכה בארגון עצמו. בנוסף להתנסות המעשית בשטח, הסטודנטים והסטודנטיות משתתפים בקורס מלווה פרקטיקום בהדרכת פסיכולוגית חברתית מומחית מסגל התוכנית. המפגשים מאפשרים לסטודנטיות ולסטודנטים להעלות סוגיות אישיות ומקצועיות שעולות בעבודת השדה, לעבד אותם באופן אישי וקבוצתי ולהמשיג אותם באופן תאורטי. במפגשים נידונים גם כללים להתנהגות אתית-מקצועית של פסיכולוגים ופסיכולוגיות. מומלץ ללמוד קורס עם דגש יישומי לפני תחילת לימודי הפרקטיקום.

 

תזה ועבודת גמר

במסלול עם תזה יש לכתוב תזה בנוסף על לימוד הקורסים. במסלול עם עבודת גמר יש לכתוב עבודת גמר אמפירית בנוסף על לימוד הקורסים.

עבודת תזה תזכה ב- 6 נ"ז, עבודת גמר תזכה ב- 3 נ"ז. הנ"ז לא ישפיעו על הציון הממוצע לתואר. המשקל הקובע מפורט בנהלים מטה.

להלן מפורטים תהליכי הקבלה לכל אחד מהמסלולים, דרישות כל מסלול ונהלים נוספים:

פתח הכל

זכאות לתואר וחישוב ציון התואר

סטודנט או סטודנטית זכאי/ת לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים הבאים:

 • הסטודנט/ית סיים/סיימה בהצלחה את כל הקורסים הנדרשים כמפורט בתכנית הלימודים;

 • הסטודנט/ית הגיש/ה בהצלחה עבודת תזה או עבודת גמר.

חישוב ציון התואר

מסלול עם תזה:

 • ממוצע הציונים של מכלול הקורסים: 40%
 • ציון העבודה הסמינריונית: 10%
 • ציון עבודת התזה: 50%

מסלול עם עבודת גמר:

 • ממוצע הציונים של מכלול הקורסים: 50%
 • ציון העבודה הסמינריונית: 10%
 • ציון עבודת הגמר: 40%