ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ בפסיכולוגיה

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות: [2806]

א - לימודי תשתית: חובה - 17 נ"ז [1552]

ב - לימודי פסיכולוגיה: חובה ובחירה - 67 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 46 נ"ז


בחירה - 21 נ"ז [1553,2344]
בבחירה יש לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות [2806]


ג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות בפסיכולוגיה, שמהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת.

ד - בחירה חופשית: לפחות 24 נ"ז [1552]

במסגרת לימודי הבחירה החופשית חובה ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים. את יתר הנקודות ניתן להשלים מנקודות זכות הנצברות מקורסים בפסיכולוגיה או בכל דיסציפלינה אחרת. אם נצברו נקודות זכות עודפות במסגרת לימודי הבחירה בפסיכולוגיה, הן ייחשבו כחלק מלימודי הבחירה החופשית.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

2806

החל מסמסטר 2025א יחול שינוי בתכנית הלימודים. הקורסים המתקדמים יחולקו לאשכולות, וצריך יהיה ללמוד קורס אחד מכל אשכול (וכך להשלים את דרישת 18 נ"ז מתקדמות).

השינוי לא יחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר 2025א וסיימו בהצלחה לפחות קורס מתקדם אחד בפסיכולוגיה עד סמסטר 2024ב (כולל).

1552

מי שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (10686) עד סמסטר ג2021 לא ידרש לקורס רגרסיה וניתוח שונות (10286) ולקורס פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית‏ (10851). היקף לימודי התשתית יהיה 13 נ"ז ולימודי הבחירה החופשית 28 נ"ז.

1551

שם הקורס השתנה. השם הקורס מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

2525

או הקורס סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה (10983‎)‏. ההרשמה לקורס מותנית בקבלת הזמנה להירשם אליו.

1553

סטודנטים שלמדו בעבר את הקורסים פסיכולוגיה של המינים (10293) ועמדות ושכנוע (10361), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה.

2344

סטודנטים שלמדו את הקורס התפתחות שפה תקינה ולקויה: מינקות עד בגרות‏ (10787), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

1555

ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. סטודנטים שלמדו בעבר את הקורס התנסות מעשית בעבודה בפסיכולוגיה (91410) מנועים מללמוד קורס זה.

1556

או הקורס קשב חזותי (10525), שאינו מוצע עוד. 

1557

או הקורס פסיכולוגיה של השואה (‏10920‎)‏, שאינו מוצע עוד.

1558

או הקורס נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10935‎)‏, שאינו מוצע עוד. 

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים