ורד עמית

מוסמכת בחינוך בהתמחות במערכות למידה

ורד עמית היא אשת חינוך רבת־פעלים ולומדת מתמידה שאינה שוקטת על שמריה. היא מחזיקה בשני כובעים. היא
מדריכה ומלווה גננות בגני ילדים של החינוך המיוחד במסגרת מתי"א — מרכז תמיכה יישובי אזורי מטעם משרד
החינוך התרבות והספורט, המשמש זרוע ביצוע של הפיקוח על החינוך המיוחד ביישום חוק החינוך המיוחד ברמה
יישובית/אזורית. נוסף על כך שימשה כמנהלת מרכז היל"ה ברמת גן — תכנית לשיקום בני נוער בגילים 17-15
שנשרו ממערכת החינוך ולומדים במסגרת לא־פורמלית זו שמטרתה מניעת הידרדרותם והרחקתם מהתנהגויות
לא נורמטיביות. לאחרונה התקדמה והפכה ממנהלת של מרכז בודד, למנחה של מנהלי מרכזים אלו.
ורד הגיעה לאוניברסיטה הפתוחה לאחר שלמדה תואר ראשון באוניברסיטה "רגילה" בתחום החינוך המיוחד ואף
החלה בלימודי התואר השני בתקשורת וטכנולוגיות למידה באותה אוניברסיטה. למרות שהייתה בשלב מתקדם
בלימודיה, החליטה לא לסיים את המסלול בו החלה בשל חוסר שביעות רצון והיעדר היכולת לקשור בין נושא
הטכנולוגיות שעניין אותה לבין החינוך המיוחד שממנו באה ובו רצתה ליישם את הידע שרכשה.
עם פתיחת התכנית למערכות למידה ופיתוח תכניות לימודים באו"פ ביקשה ורד להשלים באוניברסיטה הפתוחה
את התואר השני שבו החלה. ורד, שלפני כן לא למדה באוניברסיטה הפתוחה, חששה שמא אוניברסיטה זו אינה
"נחשבת" מספיק, אך לאחר לימודיה ולאור הישגיה, חשוב לה מאוד לחזק בכל הזדמנות את דימוי האוניברסיטה בציבור.
לאור התנסותה האישית בשני סוגי האוניברסיטאות טוענת ורד, באופן חד־משמעי, שהלמידה באוניברסיטה הפתוחה
היא למידה משמעותית יותר ומפתחת יותר. "מי שעובר את מסלול הלימודים שאני עברתי זוכה לצאת עם ארגז
כלים מקצועי ואקדמי משובח. התחלתי את לימודַי בתחום הצר של חינוך מיוחד, והלימודים באו"פ פתחו לי צוהר
לעולם הרחב יותר של חינוך. אני מרגישה שיש לי בסיס אקדמי יסודי ומעמיק בתחום החינוך, כולל פרספקטיבה
היסטורית רחבה וראייה מערכתית וביקורתית רחבה. אני מרגישה שבזכות הלימודים באו"פ אני יכולה לנהל מערכות
חינוכיות, כי יש לי תמונה כוללת וידע מעמיק בתחום החינוך". "כיום," אומרת ורד "כאשר אני מכירה משהו שמספר
שהוא סיים תואר באוניברסיטה הפתוחה, אני יודעת מיד שהוא אדם בעל משמעת עצמית, אדם רציני ואיכותי.
אנשים כאלו זוכים מיד להערכתי."

השתלמות גננות בשילוב מיחשוב בעבודה הטיפולית בגיל הרך
הפרויקט שעליו עמלה ורד במהלך לימודיה הוא יישום של כל הידע שרכשה במהלך לימודיה, למן התואר הראשון
ועד לסיומו של התואר השני. במסגרת הפרויקט היא פיתחה והעבירה השתלמות לגננות שמטרתה להקנות להן
כלים להפעלה של תכנית ראשית הקריאה )תכנית של משרד החינוך בהקניית מיומנויות אוריינות( תוך שילוב
המחשב. התכנית מיועדת להשתלב בעבודתן הטיפולית של גננות החינוך המיוחד. ההשתלמות כללה גם פיתוח
מיומנויות ושילוב כלים ממוחשבים בגן, וכן פורום ששימש לשיתוף בידע בין הגננות במהלך ההשתלמות ואחריה.
ההשתלמות זכתה להצלחה רבה וורד הפכה לכתובת לגננות בתחום שילוב המחשב בגנים באופן מושכל.

לא רק תוכן, גם מיומנויות
מעבר לתוכן שאותו רכשה ורד במהלך הלימודים, חשוב לה להדגיש את המיומנויות האקדמיות, ואת יכולת
הפרזנטציה והכתיבה שפיתחה תוך כדי לימוד, מיומנויות שבהן היא משתמשת גם לאחר הלימודים. היא פרסמה
מספר מאמרים בכתבי עת חינוכיים, כמו כתב העת של החברה למתנ"סים, "פדגוגיה ומתודולוגיה," ומפיקה סיפוק
רב מהיכולת להפיץ באופן זה את הידע שלה לאחרים. ורד אינה שוקטת על שמריה.
כרגע היא משתתפת בקורס מנהלי בתי ספר. היא מרגישה שהתואר השני פותח לה דלתות נוספות בעשייה
החינוכית ובכוונתה להמשיך ולהתפתח במסלול הניהול בו החלה עם תום לימודיה.