מחקר מחלקתי

 

חברי סגל המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, עוסקים בפיתוח קורסים אקדמיים ובעריכת מחקרים מדעיים.

בתחום החינוך, עורכים חברי הסגל מחקרים בתחום ההשכלה הגבוהה, ליקויי למידה, שילוב טכנולוגיות בחינוך, טכנולוגיות למידה, מערכות למידה, למידה והוראה, מנהיגות חינוכית וניהול החינוך.

חברי הסגל משדה הפסיכולוגיה, עוסקים במחקר בתחומי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה בין תרבותית, פסיכולוגיה התפתחותית, נוירופסיכולוגיה, תפיסה, ביצועי קשב סלקטיבי ומבדקים פסיכולוגיים.

חברי הסגל משתפים פעולה עם חוקרים מישראל ומחו"ל, תוך שימוש במעבדה לפסיכולוגיה המצוידת היטב. במהלך השנים, הצליחו חוקרי המחלקה להשיג תקציבים ממקורות מימון תחרותיים ויוקרתיים שונים, ובכלל זה, קרן פולברייט והקרן הלאומית למדע.


פרופ' אביקם גזית
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

avikam.gazit@openu.ac.il  | 

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Education

מילות מפתח: פתרון בעיות, תולדות המתמטיקה, הכשרת מורים למתמטיקה, לקויי למידה במתמטיקה, הומור בהוראת מתמטיקה, יצירתיות בהוראה

ד"ר אבנר כספי
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

avnerca@openu.ac.il  |  09-7781342

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Education

מילות מפתח: הבדלים בין אישיים, פסיכולוגיה של משתמשי הרשת, הוראה ולמידה, תהליכים קוגניטיביים

פרופ' אינה בלאו
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

inabl@openu.ac.il  |  09-7781325

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Education

מילות מפתח: טכנולוגיות למידה, פסיכולוגיה של האינטרנט/פסיכולוגיה של המרחב הדיגיטלי, טכנולוגיות תקשוב, היבטים חברתיים של תקשורת מקוונת, מוטיבציה ללמידה, חדשנות טכנולוגית בלמידה והוראה באקדמיה ובמערכת החינוך, למידה ואינטראקציה ניידת, רשתות חברתיות ופרטיות מקוונת, אוריינות דיגיטלית/מיומנויות המאה ה 21, פיתוח ועיצוב של חומרי למידה דיגיטליים, ניהול של מערכות מידע, טכנולוגיות סיוע בלמידה

ד"ר גל בן-יהודה
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

galby@openu.ac.il  |  09-7781954

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Education

מילות מפתח: Reading, Dyslexia, Early literacy, Digital reading, Learning technologies, Visual perception, Executive functions