שם קורס מס' קורס מרכז הוראה שעות קבלה טלפונית יצירת קשר דוא"ל
מוסר ועסקים 10523 ד"ר יקותיאל שוהם ב 11:00-12:00  09-7781905