המידע המפורט בדף זה רלוונטי אך ורק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בתכנית עד לסמסטר 2020ג. אם התחלתם ללמוד בתכנית החשבונאות בשנת תשפ"א והלאה (סמסטר 2021א והלאה), פנו למידע המפורט באתר התכנית.

 

 

תכנית לימודי התואר הראשון בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה כוללת לימודים במספר תחומים: חשבונאות פיננסית, ביקורת חשבונות, חוק ומשפט, מסים, מדעי הניהול וחשבונאות ניהולית, כלכלה ושיטות כמותיות. בנוסף לכך, כוללים הלימודים חטיבה בכלכלה שמטרתה להעמיק את הידע האקדמי של בוגרי התכנית.

לסטודנטים ותיקים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021, על פי החלטת מועצת רואי החשבון מיום 13.10.04, ניתן פטור לבוגרי התכנית מבחינות המועצה: "ביניים חלק א", "ביניים חלק ב" ו"סופיות חלק א" ללא חשבונאות פיננסית ודיני מסים א. בנוסף, יינתן פטור מן הבחינה בחשבונאות ניהולית מתקדמת ב"סופיות חלק ב".

בוגרי התכנית יהיו רשאים להתחיל בהתמחות (סטאז') בראיית חשבון. בוגרים שירצו בכך יוכלו להמשיך בלימודי שנת השלמה – לימודי השנה הרביעית במקצוע החשבונאות. לימודי שנת ההשלמה מתקיימים באוניברסיטה הפתוחה במסגרת חוץ-אקדמית. לימודים אלה מכינים לקראת הבחינות הנותרות של מועצת רואי החשבון, ועל פי החלטתה גם פוטרים מחלקן. לימודי שנת ההשלמה אינם בגדר חובה – ניתן לגשת לבחינות של מועצת רואי החשבון גם בלעדיהם. לפי החלטת מועצת רואי החשבון מיום 16 בינואר 2019, שנת ההשלמה תשפ"ג (‏2023-2022‎)‏ תהיה השנה האחרונה שתוכר לצורך מתן פטור מחלק מבחינות מועצת רואי החשבון.

תרשים תכנית הלימודים

לפירוט תכנית הלימודים

פתח הכל

צפו במפגש המידע הווירטואלי

שנת השלמה בחשבונאות תשפ"א

שנת השלמה בחשבונאות תשפ"א

הבוגרים שלנו מספרים

הבוגרים שלנו

"המראיינת התפעלה, היא הייתה מודעת להשקעה הרבה וליכולות האישיות הנדרשות מבוגרי האוניברסיטה הפתוחה"