הלימודים באוניברסיטה הפתוחה מתחלקים לארבעה תחומים: מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים והנדסה. הדיסציפלינות הנכללות בתחומים אלה הן:

מדעי הרוח

מדעי היהדות; היסטוריה; ארכיאולוגיה; גיאוגרפיה; ספרות; בלשנות; לשון עברית; תאטרון; קולנוע; מוסיקה; תולדות האמנות; לימודי תרבות; פילוסופיה.

מדעי החברה

כלכלה; ניהול; חשבונאות; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; תקשורת; מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים; חינוך; פסיכולוגיה; מדעי הקוגניציה; משפטים; מדיניות ציבורית.

מדעים

מתמטיקה; מדעי המחשב; הדיסציפלינות של מדעי הטבע והחיים – פיסיקה; כימיה; מדעי החיים; מדעי כדור-הארץ.

הנדסה

הנדסת תעשייה וניהול; הנדסת תוכנה.

 

סטודנטים המבקשים לעצמם חירות רבה בהרכבת תכניות לימודים אישיות בהתאם לצורכיהם ולנטיותיהם האקדמיות יכולים לבחור באחד מן התארים התחומיים – תואר ראשון במדעי הרוח והחברה, תואר ראשון במדעי החברה והרוח, תואר ראשון במדעי הרוח, תואר ראשון במדעי החברה או תואר ראשון במדעים. דרישות הלימודים לתארים אלה הן בעלות אופי כללי ומותירות מרחב בחירה נרחב. במסגרת תכניות אלה אפשר לרכז את הלימודים בדיסציפלינה אחת או בשתי דיסציפלינות, ולחלופין – ללמוד פסיפס רב-דיסציפלינרי מתוך התחום, ואף לכלול בלימודים מספר קורסים מתחום אחר. החופש, כמובן, אינו מוחלט. חובות הצבירה של נקודות מתקדמות והדרישות הסמינריוניות מנתבות את הסטודנטים למידת ההעמקה והיסודיות הראויות לבוגר אוניברסיטה.

סטודנטים המעוניינים למקד את לימודיהם עשויים להעדיף אחד מן התארים החד-חוגיים או הדו-חוגיים או התארים התחומיים בהדגשה, המוצעים על-ידי האוניברסיטה הפתוחה. תארים אלה מובנים מיסודם ומידת החירות בבניית תכניות לימודים לתארים אלה מצומצמת יותר מאשר בתארים התחומיים.

בפרק תארים ותכניות לימודים מוצגות הדרישות לתכניות הלימודים לתארים המוצעים על-ידי האוניברסיטה הפתוחה. שימו לב, סדר הצגת הדרישות בתכניות השונות אינו משקף בהכרח את הסדר שבו מומלץ ללמוד את הקורסים הכלולים בהן. בתכנון סדר הלימודים יש לקחת בחשבון את תנאי הקבלה ואת הידע הקודם הנחוץ עבור כל קורס כמפורט בתיאור הקורס שבקטלוג הקורסים. מומלץ גם להיעזר ביועצים האקדמיים של האוניברסיטה הפתוחה.

תכניות הלימודים מוצגות באתרי המחלקות ובדף תארים ותכניות לימודים. התכניות מוצגות במיונים שונים: על-פי נושאים, תארים תחומיים, תארים חד-חוגיים וחוגים לתואר דו-חוגי.

תארים תחומיים עם התמקדות דיסציפלינרית ותארים חד-חוגיים עם לימודי חטיבה מוצגים באתר על-פי הנושאים הרלוונטיים.


תארים דו-חוגיים

תכניות הלימודים לתארים הדו-חוגיים מוצגות באתר על-פי הנושאים הרלוונטיים. הדרישות לתואר דו-חוגי נבנות מצירוף הדרישות של כל אחד מהחוגים המרכיבים את התואר, ומדרישות ייחודיות המוגדרות לשילוב.

סטודנטים יכולים לבחור בצירוף דו-חוגי מתוך רשימת השילובים המוצגת ברשימת התכניות הדו-חוגיות. לחלופין, ניתן לפנות לוועדה לאישור תכניות לימודים כדי לקבל את אישורה ללמוד לתואר דו-חוגי שאינו נכלל ברשימה.

 

תארים תחומיים עם התמקדות דיסציפלינרית

תארים תחומיים עם התמקדות דיסציפלינרית אינם מוצעים עוד לסטודנטים חדשים. ניתן לראות את התכניות שהוצעו בעבר בדף התמקדויות. 

התארים עם התמקדויות דיסציפלינריות הינם תארים תחומיים עם התמקדות בדיסציפלינה אחת או שתיים. בתעודת הבוגר יצוין תחום התואר בלבד ללא ציון ההתמקדות. ההתמקדות תצוין במכתב אישור הזכאות לתואר. תכניות הלימודים לתארים תחומיים עם התמקדויות דיסציפלינריות מוצגות בדף התמקדויות.

 

תארים בהדגשה

חלק מהתארים בהדגשה אינם מוצעים עוד לסטודנטים חדשים שהחלו את לימודיהם מ- א2021 ואילך. ניתן לראות את הפרטים של התכניות לתארים אלה בידיעון 2020 (תש"פ) בארכיון התכניות.

 

לימודים לחוג לאחר תואר

לבעלי תואר בוגר מוצעים לימודים לחוג לאחר תואר המקנים תעודה על סיום החוג. ראו לימודים לחוג לאחר תואר.

 

מסלול מצטיינים במדעי הקוגניציה

ראו פרטים בחוג במדעי הקוגניציה

 

אפיקי מעבר למוסדות אקדמיים אחרים

אפיקי המעבר מוצגים בדף אפיקי מעבר.

 

השאירו פרטים ונחזור אליכם