שאלות ותשובות – תחומי מדעי החברה והרוח (למעט כלכלה חד-חוגי וכלכלה עם לימודי חטיבה)

 

ש. כיצד ישפיע המעבר על תוכניות הלימודים במדעי החברה והרוח?

ת. סטודנטים וסטודנטיות הלומדים לתואר בתחום במדעי החברה ו/או הרוח בלבד (למעט כלכלה חד-חוגי וכלכלה עם לימודי חטיבה) ילמדו לפי תוכניות 120 נ"ז לפחות, והן יוצגו בגרסה אחת באתר האוניברסיטה הפתוחה.

עבור סטודנטים וסטודנטיות הלומדים לתואר בתחום במדעי החברה ו/או הרוח בשילוב עם חוג מתחום המדעים, בחלק מהתחומים מפורסמות באתר שתי גרסאות לאותה תוכנית: גרסה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2022, וגרסה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2022 ואילך. בתוכניות בהן קיימות שתי גרסאות, תופיע הודעה בראש העמוד שתפנה לגירסה הרלבנטית, בהתאם לסמסטר תחילת הלימודים.

 

ש. כיצד יתבצע המעבר?

ת. עבודות סמינריוניות בתחומי מדעי החברה והרוח, שהיו גם לפני השינוי בתוכניות חלק מהדרישות לתואר, יַקנו מעתה 6 נ"ז בגין כל עבודה.

 

ש. התחלתי ללמוד בתוכנית מתחום מדעי החברה והרוח לפני סמסטר א2022, וכבר הגשתי עבודה סמינריונית. הבנתי שבעקבות השינוי מקבלים נקודות זכות עבור עבודות סמינריוניות. איך ישפיע השינוי על העבודה שכבר הגשתי?

ת. נקודות זכות עבור עבודות סמינריוניות במדעי החברה והרוח יוענקו גם רטרואקטיבית. כל עבודה תזכה ב-6 נקודות זכות. המהלך יבוצע באופן אוטומטי באפריל 2021.

 

ש. האם סטודנטיות וסטודנטים הלומדים בתוכניות לימודים במדעי החברה והרוח שבהן מוענקות נ"ז בגין עבודות סמינריוניות יכולים להפחית את מספר הקורסים המינימלי לתואר?

ת. תוספת נ"ז בגין עבודות סמינריוניות לא תבוא במקום דרישות קיימות בתוכנית. למען הסר ספק, מספר הקורסים בתוכנית לתואר ראשון יהיה 18 לפחות.

 

ש. האם מומלץ לסטודנטיות ולסטודנטים במדעי החברה ו/או הרוח, שקיבלו הכרה בלימודים קודמים, להגיש בקשה לבחינה מחודשת של ההכרה? האם ייתכן שהיקף ההכרה ישתנה?

ת. סטודנטים וסטודנטיות הלומדים בתחומי מדעי החברה והרוח (למעט כלכלה חד-חוגי וכלכלה עם חטיבה) אינם צריכים להגיש בקשה לדיון מחודש בהכרה בלימודים קודמים בעקבות המעבר לתוכניות 120 נ"ז לפחות. היקף ההכרה לא ישתנה.

למידע על הכרה בלימודים קודמים.

 

ש. האם סטודנטים וסטודנטיות בעלי תוכנית לימודים מאושרת בהיקף 108 נ"ז צריכים להגיש תוכנית חדשה לאישור?

ת. סטודנטיות וסטודנטים בעלי תוכנית לימודים מאושרת בתחומי מדעי החברה והרוח (למעט כלכלה חד-חוגי וכלכלה עם חטיבה) אינם צריכים להגיש תוכנית חדשה לאישור.

 

ש. תנאֵי קבלה של קורסים שונים כוללים דרישה לצבירת נ"ז קודמות בהיקף מסוים. דרישה זו מקובלת בעיקר בקורסים מתקדמים, שהקבלה אליהם מותנית בין השאר בצבירה קודמת של 36 נ"ז או יותר. האם הדרישה משתנה?

ת. לא. לא יחול עדכון רוחבי של היקפי נ"ז הנדרשות כתנאי קבלה.

 

ש. האם בעקבות המעבר ל-120 נ"ז משתנה נוהל הדרישה לסיווג ולהתקדמות בלימודי אנגלית (סיווג רמה - עד 18 נ"ז; השלמת רמת טרום בסיסי א/ב - עד 48 נ"ז; רמת פטור - תנאי לקורס מתקדם)?

ת. לא. הנוהל לא השתנה.

 

ש. האם בעקבות המעבר ל-120 נ"ז יחול שינוי בתנאֵי הקבלה ללימודי תעודת הוראה?

ת. על פי הנוהל הקיים, סטודנטיות וסטודנטים לתואר ראשון חייבים לצבור 84-72 נ"ז כדי להתקבל ללימודי תעודת הוראה. עם המעבר לתוארי בוגר בהיקף של 120 נ"ז לפחות, יעלה היקף נ"ז שיש לצבור לפני קבלה ללימודים לתעודת הוראה ל-80 נ"ז לפחות (ובכלל זה נ"ז בגין עבודה סמינריונית). באתר התוכניות יופיע הרף הרלבנטי לכל אחת מתוכניות הלימודים.

 

ש. האם יחולו שינויים בהיקף הלימוד הנדרש לתואר נוסף ולחוג לאחר תואר?

ת. דרישת המינימום של היקף נ"ז הנדרש בלימודים באוניברסיטה הפתוחה תעלה.

המידע המעודכן מפורט באתר תואר נוסף וחוג לאחר תואר