שאלות ותשובות עבור תוכניות הלימודים במדעי המחשב

 

ש. קיבלתי הודעה על המעבר ל-120 נ"ז וזה קצת בלבל אותי. היכן אוכל למצוא מידע מפורט על השינוי, ואם הוא משפיע עלי?

ת. המידע על המעבר נמצא ומפורט באתר המעבר. מידע מפורט יותר על השינויים במדעי המחשב ניתן לקבל כאן.

תוכניות הלימודים במדעי המחשב נמצאות באתר תוכניות הלימודים.

באתר מפורסמות שתי גרסאות של כל תוכנית: גרסת 108 נ"ז (נקודות זכות) לפחות, וגרסת 120 נ"ז לפחות. אם התחלת את לימודיך לפני סמסטר א2022, תוכל/י להמשיך את לימודיך לפי גרסת 108 נ"ז לפחות - בתנאי שתסיים/י את לימודיך עד סמסטר ג2026 (כולל). סטודנטים/ות שלא יסיימו את לימודיהם עד סמסטר 2026ג (כולל), יידרשו לעבור לגרסת 120 נ"ז. הקישור לגרסת 108 נ"ז מופיע בראש העמוד של תוכנית 120 נ"ז.

אם אחרי קריאת המידע הכתוב עדיין נותרו סימני שאלה, מומלץ לתאם שיחת ייעוץ בטלפון: 3500*.

 

ש. האם הגידול במספר נ"ז המינימלי לתואר מ-108 ל-120 הוא אחיד לגבי כל תוכניות הלימודים של האוניברסיטה הפתוחה?

ת. הגידול במספר נ"ז קיים בכל תוכניות הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה, אבל הדרך בה הוא מתבצע שונה בכל תוכנית. עמוד זה מתייחס רק לתוכניות של החטיבה למדעי המחשב. לגבי תוכניות אחרות, יש מידע מפורט באתר המעבר.

 

ש. מדוע יש שתי גרסאות לתוכניות הלימוד?

ת. מטרת הגרסאות הנפרדות היא למנוע בלבול וטעויות בבחירת קורסים במסלולים, מפני שקיימים הבדלים בדרישות לתואר בתוכניות השונות.

בכל תוכניות הלימודים במדעי המחשב קיימות שתי גרסאות: גרסה לסטודנטים/ות שנרשמו ללימודים לפני סמסטר א2022 (גרסת 108 נ״ז לפחות), וגרסה לסטודנטים שנרשמו ללימודים מסמסטר א2022 ואילך (גרסת 120 נ״ז לפחות).

 

ש. מה ההבדל בין גרסת 108 נ״ז לגרסת 120 נ״ז?

ת. קיימות תוכניות שונות במדעי המחשב. אתם מוזמנים להשוות בין הגרסאות באתר תוכניות הלימודים. בחלק מתוכניות הלימודים צפוי מספר הקורסים לתואר לגדול, וברוב התוכניות מדובר בקורס אחד או שניים (תלוי בבחירת הקורסים). ייתכן שסטודנטים/ות אשר החלו את לימודיהם לפני סמסטר 2022א ויעברו לגרסת 120 נ״ז ייאלצו ללמוד כמה קורסים נוספים כדי להשלים את נ״ז ל-120 לפחות.

 

ש. אני לומד/ת חוג במדעי המחשב או חוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים, במסגרת תואר דו-חוגי. האם גם לתוכניות אלו יש שתי גרסאות?

ת. כן. ראו באתר תוכניות הלימודים.

 

ש. התחלתי את לימודי לפני סמסטר א2022, והבחנתי שהחל מסמסטר א2022, מספר נ״ז בחלק מהקורסים עולה. האם כדאי לי לדחות לימוד של קורס כזה לסמסטר א2022 או מאוחר יותר?

ת. ככלל, עבור סטודנטים שמתכוונים לסיים את לימודיהם עד סמסטר ג2026, אין משמעות לגידול במספר נקודות הזכות. לגבי סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2022 ויעברו לתוכנית 120 נ״ז, ייתכן שתוספת נ״ז בקורסים החל מסמסטר א2022 תקטין את מספר הקורסים הנדרש להשלמת התואר. לבדיקה פרטנית יש לבדוק את תוכנית הלימוד הרלבנטית בגרסת 120 נ״ז באתר תוכניות הלימודים, או לפנות לייעוץ.

 

ש. סטודנטים בתחומי מדעי המחשב שהחלו את לימודיהם לפני א2022 זכאים ללמוד לפי תוכניות המעבר של 108 נ"ז לפחות, עד תום תקופת המעבר (סמסטר ג2026). האם קורסים "קדם אקדמיים" (מתמטיקה קדם אקדמית (95003), סדנת הכנה בפיסיקה (91463) וכדומה), שנלמדו לפני סמסטר א2022, נחשבים לצורך קביעת זכאות זו?

ת. כן.

 

ש. התחלתי את לימודַי לפני סמסטר א2022, ואני לומד בתוכנית לימודים של 108 נ״ז. עם העלייה במספר נ"ז בקורסים בתוכנית הלימודים שלי מצטברות לי מספר נ"ז "עודפות". האם אפשר לוותר על קורס בחירה או על קורס אחר בתוכנית?

ת. במרבית התוכניות, העלאת נ״ז בקורסי התוכנית אינה מאפשרת שינוי במספר הקורסים בתוכנית. יש יוצאי דופן (תוכניות כלליות במדעים), ולכן הכלל הוא שֶיֵש לעקוב אחר ההערות לגבי מצב זה בתוכנית הרלבנטית לך.

 

ש. התחלתי את לימודַי בתוכנית לימודים של 108 נ"ז, ובתוכנית שלי חלה עלייה במספר נ"ז של הקורסים עם המעבר לתוכניות 120 נ"ז. אני למדתי את הקורסים במתכונת שהקנתה פחות נ״ז. אני בספק אם אסיים את תוכנית לימודי עד סמסטר ג2026 (כולל). אם בתום תקופת המעבר איאלץ לעבור לתוכנית הלימודים החדשה, האם יחסרו לי נ״ז להשלמה ל-120 נ״ז בגין הקורסים שלמדתי במתכונת המצומצמת?

ת. כן. סטודנטים שיעברו לתוכנית לימודים של 120 נ"ז, וצברו חלק מנקודות הזכות בקורסים במתכונת מצומצמת יותר, יידרשו להשלים נ״ז באמצעות לימוד קורס או קורסים נוספים כדי לעמוד בדרישת מינימום של 120 נ״ז. לסטודנטים ותיקים שאינם מעוניינים ללמוד קורסים נוספים לתואר, כדאי לסיים את לימודיהם עד סמסטר 2026ג (כולל).

 

ש. בהמשך לשאלה הקודמת, האם אדרש לשלם עבור הקורסים הנוספים שאצטרך ללמוד?

ת. בתוכניות לימודים שבהן משתנה סך כל נ"ז לתואר, מתעדכן חישוב שכר הלימוד בהתאם. לבירור בענייני שכר לימוד יש לפנות אל מוקד הפניות.

 

ש. האם סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2022, הלומדים בתוכניות 108 נ"ז לפחות בתחומי מדעי המחשב ויגישו תוכנית לימודים לאישור, יהיו "מוגנים" מפני השינויים?

ת. לא. התאריך הקובע הוא מועד תחילת הלימודים ומועד סיום החובות לתואר (סמסטר ג2026, כולל) ללא קשר לקיומה או להיעדרה של תוכנית לימודים מאושרת.

 

ש. האם מומלץ לסטודנטים/ות שקיבלו הכרה בלימודים קודמים להגיש בקשה לבחינה מחודשת של ההכרה? האם ייתכן שהיקף ההכרה ישתנה בהתאם לניקוד החדש של הקורסים? והאם ההמלצה שונה עבור אלו שיסיימו את לימודיהם בתקופת המעבר לעומת אלו שלא יסיימו בתקופת המעבר?

ת. ככלל, לא. רק במקרים פרטניים, של סיום לימודים לאחר תקופת המעבר, מומלץ לקבל ייעוץ מיועץ תחומי של המחלקה האקדמית לבניית תוכנית לימודים. סטודנטים/ות בתחומי מדעי המחשב שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2022 ויסיימו את לימודיהם עד סמסטר ג2026 (כולל), אינם צריכים להגיש בקשה לדיון מחודש בהכרה בלימודים קודמים.

לעומת זאת, סטודנטים/ות, שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2022, שלא יסיימו את לימודיהם עד סמסטר ג2026 (כולל), ויעברו לתוכניות 120 נ"ז, מומלץ להגיש בקשה לדיון מחודש בהכרה, כך שתותאם לתוכניות של 120 נ"ז לפחות.

 

ש. בנוגע לקורסים שבהם הניקוד עולה או יורד, מהו הקריטריון לקביעת נ"ז בקורס במקרה שהקורס נלמד לפני עליית הנקודות אך המבחן התבצע בסמסטר העוקב, שבו עלו נ"ז בקורס? האם הניקוד ייקבע לפי סמסטר ההיבחנות או לפי סמסטר הלימוד?

ת. נקודות הזכות בקורס ייקבעו על פי סמסטר הלימוד בלבד. אין משמעות לסמסטר הבחינה. במידת הצורך, ייערכו שתי גרסאות למבחן.

 

ש. כיצד יעברו סטודנטים/ות בתחומי מתמטיקה ומדעי המחשב שלא יסיימו את לימודיהם בתקופת המעבר, לתוכנית 120 נ"ז? מה עליהם לעשות?

ת. סטודנטים/ות המשויכים לתוכנית 108 נ"ז לפחות, ומבקשים או נאלצים לעבור לתוכנית 120 נ"ז לפחות, מתבקשים לתאם ייעוץ אקדמי במחלקה הרלבנטית, ונדרשים להגיש בקשה לוועדה לאישור תוכניות לימודים.

 

ש. האם סטודנטים/ות שנרשמו לקורס/ים באו"פ לפני סמסטר א2022, ודחו את הרשמתם כך שהחלו ללמוד בפועל בסמסטר א2022 או לאחר מכן, רשאים ללמוד על פי גרסת תוכניות 108 נ"ז לפחות?

ת. כן. המועד הקובע הוא המועד של הרישום הראשוני לאו"פ.

 

ש. האם סטודנטים/ות בעלי תוכנית לימודים מאושרת בהיקף 108 נ"ז צריכים להגיש תוכנית חדשה לאישור?

ת. סטודנטים/ות שיסיימו את לימודיהם עד סמסטר ג2026 (כולל), אינם צריכים להגיש תוכנית לימודים לאישור מחדש.

 

ש. האם משתנים תנאֵי הקבלה לסמינרים ולסדנאות (הכוללים דרישה לצבירת נ"ז קודמות בהיקף של 36 נ"ז במדעי המחשב)?

ת. לא. לא יחול עדכון רוחבי של היקפי נ"ז הנדרשות כתנאֵי קבלה.

 

ש. האם בעקבות המעבר ל-120 נ"ז משתנה נוהל הדרישה לסיווג ולהתקדמות בלימודי אנגלית (סיווג רמה - עד 18 נ"ז; השלמת רמת טרום בסיסי א/ב - עד 48 נ"ז; רמת פטור - תנאי לקורס מתקדם)?

ת. לא. הדרישות נותרו כשהיו.

 

ש. האם יחולו שינויים בהיקף הלימוד הנדרש לתואר נוסף, לחוג לאחר תואר, להכרה בלימודים קודמים?

ת. א. היקף נ"ז הנדרש בלימודים באו"פ יעלה:

• לתואר נוסף - 78 לפחות.

• לחוג לאחר תואר – 54 לפחות.

• לזכאים להכרה בלימודים קודמים – 60 לפחות.

ב. נ"ז ברמת עבודה סמינריונית (בגין עבודה סמינריונית בקורס מתקדם) ייכללו בצבירת נ"ז הנדרשות במסגרת ההיקף החדש.