ד"ר טל הסנר

תחומי התמחות והתעניינות

v ראייה ממוחשבת
v גרפיקה ממוחשבת
v למידה סטטיסטית
v זיהוי תבניות (Pattern Recognition)
 
 
פתח הכל
לסטודנטים המתעניינים בעבודה מסכמת או תזה
סטודנטים המתעניינים בעבודה מסכמת או תזה בראייה ממוחשבת נדרשים ראשית להשלים בהצלחה את הקורס "מבוא לראייה ממוחשבת" (22928) הזמין בכל סמסטר א' (סתיו). אחריו יש להגיש עבודת סמינר בנושא רלוונטי, אם במסגרת "סמינר מחקר: נושאים בראייה ממוחשבת ובלמידה חישובית" (22955) או במסגרת סמינר אישי בהנחייתי ("סמינר: נושאים מתקדמים במדעי המחשב", 22949). מקרים חריגים ישקלו בהתאם לנסיבות (ידע מוקדם רלונטי וכו'), לאחר פנייה ישירות אלי.