המחקר המתבצע על-ידי אנשי סגל הנדסת תעשייה וניהול, מתבצע בנושאים המגוונים של תחום זה. מחקריהם מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, והם מוצגים בכנסים בינלאומיים.

ד"ר דיאמנטה בנסון
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

diamanta@openu.ac.il  |  09-7781936

תחום: Exact Sciences
        תת-תחום: Industrial Engineering and Management

מילות מפתח: בקרת תהליכים סטטיסטית, חקר עבודה, סטטיסטיקה יישומית, תיאוריה של מדידות, אמינות ואחזקה, מודל אמפירי