ידיעון תשפ"ד

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר ‏B.Sc.‎ במדעי המחשב (.B.Sc)

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ולעמוד בדרישות הבאות:

  • לפחות 111 נ"ז במדעים
    מתוכן לפחות 76 נ"ז במדעי המחשב

  • לפחות 27 נ"ז מתקדמות במדעי המחשב

א - לימודי תשתית במתמטיקה: חובה - 35 נ"ז

ב - לימודי מדעי המחשב: לפחות 70 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 42-46 נ"ז [2503]

בחירה - לפחות 24-28 נ"ז [560,1530,1529,2504]

בבחירת הקורסים מרשימה זו יש לקחת בחשבון את הדרישה לכלול בתוכנית לפחות 27 נ"ז מתקדמות במדעי המחשב בסך הכל. ניתן לבחור במסגרת לימודי הבחירה קורסים לתואר שני באישור יועץ לתואר שני ובהקף של 8 נ"ז לכל היותר.ג - דרישות סמינריוניות במדעי המחשב: 6 נ"ז מס

קורס
רמה
נ''ז
I. לימודי סמינר במדעי המחשב: 3 נ"ז מס
מתקדם סמינריוני
3


מתקדם סמינריוני
3מתקדם סמינריוני
3מתקדם סמינריוני
3

מתקדם סמינריוני
3

מתקדם סמינריוני
3


מתקדם סמינריוני
3


II. לימודי סדנה במדעי המחשב: 3 נ"ז מס


מתקדם סמינריוני
3

מתקדם סמינריוני
3

מתקדם סמינריוני
3

מתקדם סמינריוני
3

מתקדם סמינריוני
3


ד - לימודי בחירה: 9 נ"ז [1535]

-          ניתן ללמוד קורסים בבחירה חופשית ממגוון קורסי האו"פ (לא כולל קורסים סמינריונים), עד להשלמת מכסות הנקודות השונות הנדרשות לתואר. [1536]

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה: לימודי מדעי המחשב הם מובנים מיסודם. לפיכך יש חשיבות רבה לא רק לבחירה מושכלת של קורסים, אלא גם לתכנון הלימודים בסדר הגיוני. למשל, את לימודי החובה במתמטיקה מומלץ להקדים ככל האפשר. אפשר ורצוי להסתייע ביועצים האקדמיים.

הערות

2503

סטודנטים שילמדו את אוטומטים ושפות פורמליות ולא את מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות יידרשו ללמוד את מודלים חישוביים. במקרה זה הקורס מודלים חישוביים יקנה סה"כ 2 נ"ז במקום 5 נ"ז והם יידרשו להשלים את הנ"ז החסר בסעיף ב.לימודי מדעי המחשב/בחירה

2494

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר 2024א

2581

הקורס עדיין אינו נלמד, הוא מתוכנן להילמד בסמסטר ב2024.

2644

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2025 

1528

במקום הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441) ניתן ללמוד את שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453, 3 נ"ז) ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454, 3 נ"ז).

560

סטודנטים שלמדו את הקורס שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין קורסי הבחירה בתכנית.

1530

בלימודי הבחירה יש לכלול 8 נ"ז מתקדמות במדעי המחשב.  לכל היותר 8 נ"ז ברמת תואר שני.

1529

אפשר לכלול עד שני קורסים לתואר שני בתכנית הלימודים לתואר ראשון. להרשמה לקורסים לתואר שני יש צורך באישור יועץ.

2504

סטודנטים שצברו 42 נ"ז בסעיף ב.לימודי מדעי המחשב/חובה יידרשו לצבור 28 נ"ז בסעיף ב.לימודי מדעי המחשב/בחירה.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

1531

הקורס אנליזה נומרית 1 (20462) דרוש כידע קודם לקורס אנליזה נומרית 2 (20900). אפשר ללמוד אותו במסגרת קורסי הבחירה במדעי המחשב.  

2305

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

1533

לסטודנטים הלומדים בתכנית המצטיינים במדעי המחשב.

1534

סטודנטים המעוניינים ללמוד את הקורס סמינר בביו-אינפורמטיקה (20552) מומלץ ללמוד את הקורס אשנב למדעי החיים (20121) או את הקורס  ביולוגיה כללית א (20118).

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

1535

ניתן ללמוד קורסים בבחירה חופשית ממגוון קורסי האו"פ, עד להשלמת מכסות הנקודות השונות הנדרשות לתואר.

לסטודנטים בעלי רקע של 4 יח"ל במתמטיקה מהתיכון, המעוניינים ללמוד כלים מתמטיים בסיסיים וחשיבה מתמטית מופשטת, כהכנה לקורסי החובה במתמטיקה בתכנית מומלץ ללמוד את הקורס אשנב למתמטיקה (‏04101, 6 נ"ז‎‎)‏.

1536

לפני הרשמה לקורס בחירה כללית בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים