סטודנטים וסטודנטיות המשויכים לרמת מתקדמים ב' באנגלית יכולים כעת להירשם לקורס חדש באנגלית, אשר פותח במיוחד לתלמידי מדעי המחשב ומתמטיקה – קורס מספר 31017.

הקורס מוצע להוראה החל מסמסטר 2023א. הקורס מתמקד במיומנויות תקשורת (קריאה, כתיבה ודיבור), השימושיות הן באקדמיה והן בשוק התעסוקה.

ניתן להירשם לקורס כעת.

https://www.openu.ac.il/courses/31017.htm