במסגרת תוכנית המצוינות יש ללמוד את תוכניות הלימודים לקראת התואר בוגר .B.Sc במדעי המחשב (120 נ"ז) או את תוכנית הלימודים לקראת התואר בוגר .B.Sc בהנדסת תוכנה (160 נ"ז).

הסטודנטים יידרשו להקדיש את מרב זמנם ללימודים, ללמוד שלושה קורסים לפחות בסמסטר רגיל ולהשלים שבעה קורסים לפחות, ולצבור בהם 40 נקודות זכות לפחות במהלך כל שנת לימודים מלאה.

משך הלימודים במסלול מצוינות במדעי המחשב (ובהנדסת תוכנה) לא יחרוג משלוש (ארבע) שנים. הסטודנטים יידרשו לשמור על ממוצע ציונים מצטבר רב-שנתי של 93 לפחות למשך כל תקופת השתתפותם בתוכנית.

 

הקורסים הייעודיים בתכנית

קורס חובה

קורס חובה שנתי בתוכנית המצויינות. בסמסטר הראשון חברי הסגל הבכיר יתנו הרצאות ובסמסטר השני  הסטודנטים יעברו התמחות אצל חברי הסגל הבכיר. הקורס מקנה 4 נ"ז.

​רמה ​נ"ז
אשנב למחקר במדעי המחשב למצטיינים (20945) מ​​ ​4

קורסי בחירה

אסופה של קורסי פרקי העשרה בתוכנית המצויינות שמאפשרים לסטודנטים לצבור נקודת זכות אחת נוספת בצמוד ללימוד קורסים נבחרים במדעי המחשב. המטרה לאפשר לסטודנטים להתעמק יותר בתחום הידע. כל קורס מקנה 1 נ"ז.

 
​רמה ​נ"ז
​פרקי העשרה למצטיינים 1​ מ​​ ​1
​פרקי העשרה למצטיינים 2 ​מ ​1
​פרקי העשרה למצטיינים 3 ​מ ​1
​פרקי העשרה למצטיינים 4 ​מ ​1

תוכנית לימודים מומלצת במדעי המחשב

ראו דוגמה לתוכנית לימודים מובנית לתואר B.Sc במדעי המחשב, הממולצת לסטודנטים בתוכנית המצוינות.

משך הלימודים: שנתיים וחצי (חמישה סמסטרים ושני סמסטרי קיץ).

שנה א'

​רמה ​נ"ז

סמסטר א' (סתיו)​

17

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (20476)​ ר​ ​4
חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)​ ​ר ​7
מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441)​ ​ר ​6

סמסטר ב' (אביב)​​

25

חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475)​ ר​ ​7
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים* (20407)​ ​ר ​6
*פרקי העשרה למצטיינים ​ ​מ ​1
מעבדה בתכנות מערכות (20465)​ ​ר ​4
אלגברה לינארית 1 (20109)​ ​ר ​7

סמסטר ג' (קיץ)​​​

8

ארגון המחשב (20471) ​ר ​4
​קורס בחירה במדמ"ח ​מ ​4

שנה ב'

רמה​ ​נ"ז

​סמסטר א' (סתיו)

20

מערכות הפעלה (20594) ​מ ​4
​ר ​5
אלגוריתמים‏* (20417) ​ר ​5
*פרקי העשרה למצטיינים​ ​מ ​1
אלגברה לינארית 2 (20229)​ ​ר ​5

​סמסטר ב' (אביב)

21

אשנב למחקר במדעי המחשב למצטיינים (20945) מ ​4
אוטומטים ושפות פורמליות (20440) ​ר ​4
​ר ​4
​מ ​4
*פרקי העשרה למצטיינים ​מ ​1
קורס בחירה במדמ"ח​ ​מ ​4

סמסטר ג' (קיץ)​

7​

סמינר במדעי המחשב (20375) ​ס ​3
​קורס בחירה בלימוד עצמי ​מ ​4

 שנה ג'

רמה​ ​נ"ז

​סמסטר א' (סתיו)

22

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות* (20585) ​מ ​5
​*פרקי העשרה למצטיינים ​מ ​1
​קורס בחירה ​מ ​4
​סדנה במדעי המחשב ​ס ​3
​קורסים בבחירה חופשית ממגוון קורסי האו"פ ​ר ​9
 

תוכנית לימודים מומלצת בהנדסת תוכנה

הנה דוגמא לתוכנית לימודים מובנית לתואר B.Sc בהנדסת תוכנה הממולצת לסטודנטים בתוכנית המצוינות. 

משך הלימודים: ארבע שנים. לממשיכים לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה תינתן הכרה על 4 קורסים.

שנה א'

​רמה ​נ"ז

סמסטר א' (סתיו)​

17

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה
ותורת הגרפים
(20476)​
ר​ ​4
חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)​ ​ר ​7
מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441)​ ​ר ​6

סמסטר ב' (אביב)​​

22

חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475)​ ר​ ​7
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים* (20407)​ ​ר ​6
*פרקי העשרה למצטיינים ​ ​מ ​1
מעבדה בתכנות מערכות (20465)​ ​ר ​4
מערכות הפעלה (20594)​ ​מ ​4

סמסטר ג' (קיץ)​​​

4

ארגון המחשב (20471) ​ר ​4

שנה ב'

רמה​ ​נ"ז

​סמסטר א' (סתיו)

22

אלגברה לינארית 1 (20109) ​ר ​7
​ר ​5
אוטומטים ושפות פורמליות (20440) ​ר ​4
אלגוריתמים* (20417) ​ר ​5
*פרקי העשרה למצטיינים ​מ ​1

​סמסטר ב' (אביב)

22

אשנב למחקר במדעי המחשב למצטיינים (20945) מ ​4
לוגיקה למדעי המחשב (20466) ​ר ​4
​מ ​5
​מ ​4
*פרקי העשרה למצטיינים ​מ ​1
קומפילציה (20364) ​מ ​4

סמסטר ג' (קיץ)​

5

אלגברה לינארית 2 (20229) ​ר ​5

שנה ג'

רמה​ ​נ"ז

​סמסטר א' (סתיו)

20

​3פ+3ר ​6
תכנות מונחה עצמים (20906) ​מ ​4
מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (20582) ​מ ​4
סמינר בהנדסת תוכנה (20368) ​מס ​3
סדנה בה"ת ​מס ​3

​סמסטר ב' (אביב)

16

מערכות בסיסי-נתונים (20277)​ ר​ ​4
אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה (22904)​ ​תש ​4
קורס בחירה בה"ת ​ ​מ ​4
קורס בחירה בה"ת ​מ ​4

​סמסטר ג' (קיץ)

4

קורס בחירה בה"ת ​מ ​4

שנה ד'

​רמה ​נ"ז

סמסטר א'​

17

הנדסת תוכנה (22916)​ תש​ ​4
פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה (20950)​ ​מ ​8
קורס בחירה בה"ת* ​תש ​4
*פרקי העשרה למצטיינים ​מ ​1

​סמסטר ב' (אביב)

19

אבטחת מערכות תוכנה (22923)​ ​תש ​4
ניהול מיזמי תוכנה (22931)​ ​תש ​4
קורסים בבחירה חופשית ממגוון קורסי האו"פ ​ ​ר ​7
קורס בחירה בה"ת ​ ​תש ​4