בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי המחשב1

א. לפחות 108 נ"ז במדעים ובהן:

לפחות 102 נ"ז במתמטיקה ובמדעי המחשב ובכללן –

לפחות 68 נ"ז במדעי המחשב ובהן לפחות 24 נקודות מתקדמות

ב. לימודי תשתית במתמטיקה: חובה – 34 נ"ז

רמה

נ"ז

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏

ר

4

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ 2

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ 2

ר

6

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏ 3

ר

4

לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏

ר

4

ג. לימודי מדעי המחשב: לפחות 62 נ"ז

חובה – 37 נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 4

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

אלגוריתמים (‏20417‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏

ר

4

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏

מ

4

בחירה – לפחות 25 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות 10 נ"ז מתקדמות מתוך רשימת הקורסים הבאים:

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏ 5

ר

4

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

תורת הקודים (‏20296‎)‏ 6

ר

4

מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏20218‎)‏ 7

ר

3

אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏

ר

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 8

מ

6

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏

מ

4

גרפיקה ממוחשבת (‏20562‎)‏

מ

4

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

קומפילציה (‏20364‎)‏

מ

4

שפות תכנות (‏20905‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

חישוביות ביולוגית (‏20581‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏ 9

מ

4

לכל היותר שני קורסים מרשימת הקורסים לתואר שני10

תש

4

ד. דרישות סמינריוניות במדעי המחשב: 6 נ"ז

סמינר במדעי המחשב

מס

3

סדנה במדעי המחשב

מס

3

ה. לימודי בחירה במדעים

מי שלא יצברו 108 נ"ז בקורסים מתוך התכנית, נדרשים להשלים את המכסה על ידי לימוד קורס/ים במדעים (‏‏במתמטיקה, במדעי המחשב או במדעי הטבע והחיים‎‎)‏‏. מומלץ ללמוד את הקורס אשנב למתמטיקה (‏‏04101, 6 נ"ז‎‎)‏ כהכנה לקורסי החובה במתמטיקה בתכנית.11

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה: לימודי מדעי המחשב הם מובְנים מיסודם. לפיכך יש חשיבות רבה לא רק לבחירה מושכלת של קורסים, אלא גם לתכנון הלימודים בסדר הגיוני. למשל, את לימודי החובה במתמטיקה מומלץ להקדים ככל האפשר. אפשר ורצוי להסתייע ביועצים האקדמיים.


1

ראו גם תכנית לתואר בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי המחשב במסלול התמחות באבטחת המרחב המקוון (‏אבטחת סייבר‎)‏. הלומדים לתואר עם מסלול ההתמחות עומדים גם בדרישות לתואר במדעי המחשב ללא התמחות.

2

חובה ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏, או את שלושת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

3

קורס זה מותאם במיוחד לתלמידי מדעי המחשב. למעוניינים – אפשר לבחור במקומו את הקורס המעמיק יותר תורת ההסתברות (‏20416, 6 נ"ז‎)‏.

4

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

5

הקורס יוצא מרשימת קורסי הבחירה בתכנית זו החל מסמסטר א2021.

6

או הקורס במתכונתו הקודמת, שהקנתה 3 נ"ז לפני סמסטר ג2016.

7

הקורס מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏‏20218‎‎)‏ מקנה 3 נ"ז במתמטיקה. בתכנית זו נקודות אלה תיחשבנה במניין 25 נקודות הזכות הנדרשות בלימודי הבחירה במדעי המחשב, ובמניין 68 נקודות הזכות הנדרשות במדעי המחשב.

8

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

9

הקורס אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏ דרוש כידע קודם לקורס זה. אפשר ללמוד אותו במסגרת קורסי הבחירה בתכנית. כמו כן, ידע קודם דרוש נוסף הוא אחד מבין הקורסים משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏, מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏20218‎)‏, אותם אפשר ללמוד במסגרת לימודי הבחירה במדעים.

10

אפשר לכלול עד שני קורסים לתואר שני בתכנית הלימודים לתואר ראשון. להרשמה לקורסים לתואר שני יש צורך באישור יועץ.

11

לסטודנטים שיהיו מעוניינים ללמוד בהמשך סמינר בביואינפורמטיקה מומלץ ללמוד במסגרת זו את הקורס אשנב למדעי החיים (‏20121‎)‏ או ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏.