ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ במדעי הרוח

יש לצבור לפחות 120 נ"ז (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז בכתיבת עבודות סמינריוניות), ולעמוד בדרישות הבאות:

  • לפחות 84 נ"ז במדעי הרוח

  • לפחות 24 נ"ז מתקדמות,[53] ובכללן לפחות 18 נ"ז מתקדמות במדעי הרוח[55][62]

  • לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

  • קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים.

א - לימודי תשתית (חובה) [63]

ב - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות. אחת במדעי הרוח[55][60] ואחת במדעי הרוח או במדעי החברה.

ג - קורסי תוכן אקדמי באנגלית

דרישה זו חלה רק על סטודנטים וסטודנטיות שהתחילו את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת פטור מקורסי שפה, יידרשו ללמוד שני קורסי תוכן אקדמיים בשפה האנגלית.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת מתקדמים ב, יידרשו ללמוד קורס תוכן אקדמי אחד בשפה האנגלית (בנוסף לקורס מתקדמים ב).

מי שסווגו לרמה נמוכה ממתקדמים ב, לא יידרשו ללמוד קורסי תוכן באנגלית.

רשימת קורסי התוכן מופיעה בדף לימודי אנגלית כשפה בין-לאומית בסעיף קורסי תוכן אקדמי באנגלית.

ד - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

62

18 נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי הרוח הנדרשות.

55

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי הרוח.

53

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

63

קורס חובה רק לסטודנטים שהתחילו לימודיהם החל מסמסטר א2022. אפשר לכלול את הקורס במניין הקורסים הנדרשים במדעי הרוח, או בין הקורסים מתחומים אחרים.

60

סטודנטים שלמדו את הקורס מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני, 1780-1820 (10317), שאינו מוצע עוד, וכן את הקורס חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות-הברית (10336) יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים. סטודנטים שלמדו את הקורס פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820 (10589) וכן את הקורס נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (10347), שאינו נלמד עוד,  יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים