שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: מדעי היהדות, ספרות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020

 נושא: סדנות

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: ספרות

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: תולדות האמנות