הקורסים במחלקה

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020

 נושא: סדנות

 פעיל בסמסטרים: א2020

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2019, א2020, ב2020

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020

 נושא: תולדות האמנות

 פעיל בסמסטרים: ב2019, א2020, ב2020

 נושא: ספרות

 קורס מרחיב דעת