שם קורס מס' קורס מרכז הוראה שעות קבלה טלפונית יצירת קשר דוא"ל אחראי אקדמי
חקר השפה: יסודות ויישומים 10143 ד"ר אירנה בוטוויניק ב 19:00 - 20:00  09-7781978
    054-4645894
ד"ר נורית מלניק
יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה 10250 ד"ר אורנה בן נתן ג 11:00-10:00  09-7781969
    054-4250426
ד"ר נורית מלניק
לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום 10561 ד"ר מאיה מיכאלי ב' 9:00-10:00  09-7783370 ד"ר רפי צירקין סדן
לשון, חברה ותרבות 10641 ד"ר אורנה בן נתן ג 11:00-10:00  09-7781969
    054-4250426
ד"ר נורית מלניק
מבוא לבלשנות תאורטית 10730 ד"ר אירנה בוטוויניק ב 19:00 - 20:00  09-7781978
    054-4645894
ד"ר נורית מלניק
מחקר טקסטואלי בעידן הדיגיטלי 10837 ד"ר יעל דקל א 16:00-17:00  09-7782073
    052-3390635
פרופ' אופיר מינץ-מנור
על קווי התפר: ממשקים לשוניים 10984 ד"ר נורית מלניק  09-7781341 ד"ר נורית מלניק
פרקים במורפולוגיה עברית 10483 ד"ר אירנה בוטוויניק ב 19:00 - 20:00  09-7781978
    054-4645894
ד"ר נורית מלניק
שפה וקוגניציה 10956 ד"ר אירנה בוטוויניק ב 19:00 - 20:00  09-7781978
    054-4645894
ד"ר נורית מלניק