מלגות

 

מלגות רשות המחקר

רשות המחקר של האו"פ מציעה מלגות לסטודנטים לתואר שני, שכותבים אצל חבר/ת סגל באו"פ, ושהצעת המחקר שלהם אושרה. מועד הגשת הבקשה למלגה הוא בחודש מאי. ניתן יהיה להגיש בקשות חריגות גם בספטמבר.

כמו כן מציעה רשות המחקר מענקי השתלמות לכנסים בחו"ל לסטודנטים לתואר שני במסלול לתיזה, או לבוגרי התואר השני במסלול לתיזה (אשר לא עברה שנה מיום סיום לימודיהם).

מלגות דיקנט הסטודנטים

דיקנט הסטודנטים מציע מלגות סיוע כלכלי. לפרטים ראו באתר דיקנט הסטודנטים - מלגות סיוע כלכלי.