תחומי אחריות

  ראשת התוכניתפרופ' עדיה מנדלסון-מעוז 

ייעוץ אקדמי

נושא הייעוץ שם היועץ שעות הייעוץ טלפון דוא"ל
לימודי תרבות - תואר שני
תואר שני
ד"ר מאיה מיכאלי  09-7783370

ניתן לפנות ליועץ בדוא"ל בלבד

לימודי תרבות - תואר שני
תואר שני
פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז  09-7781105
לימודי תרבות - תואר שני
תואר שני
ד"ר תמר עמיאל האוזר ימי ד 13:00-11:00  09-7781801