ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ באמנויות

 יש לצבור לפחות 120 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות), ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי תשתית (חובה) 6 נ"ז

ב - לימודי אמנויות: חובה ובחירה - 84 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 18 נ"ז
מקבץ קורסים רב-תחומי בתרבות ובאמנויות

18 נ"ז, מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות, מתוך הקורסים הבאים:[222][2825]

בחירה - 66 נ"ז

(i) יש לצבור 24 נ"ז בקורסי מבוא בארבעה מתוך חמשת המקבצים שלהלן - 6 נ"ז בכל מקבץ.

(ii) בשניים מן המקבצים שנבחרו בסעיף (i), יש לצבור 36 נ"ז - 18 נ"ז בכל מקבץ (נוסף על קורס המבוא שנבחר במקבץ), מתוכן לפחות 6 נ"ז מתקדמות בכל מקבץ.

(iii) יש לצבור 6 נ"ז נוספות בבחירה חופשית מכלל הקורסים שבסעיף ב.

מקבץ קורסים בספרות

קורסי מבוא - לפחות 6 נ"זקורסים נוספים [226]


מקבץ קורסים בקולנוע

קורס מבוא


קורסים נוספיםמקבץ קורסים בתולדות האמנות

קורס מבוא


קורסים נוספים[2583]מקבץ קורסים במוסיקה

קורס מבוא


קורסים נוספים[230]


מקבץ קורסים בתיאטרון

קורס מבוא


קורסים נוספים


ג - בחירה חופשית: 18 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

במסגרת הבחירה החופשית יש להשלים את הדרישה ל-120 נ"ז, מהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות. אפשר ללמוד קורסים נוספים מסעיף ב או קורסים אחרים במדעי הרוח או במדעי החברה. מומלץ לבחור קורסים בנושאים הבאים: בלשנות, לשון עברית, היסטוריה, פילוסופיה, מדעי היהדות, סוציולוגיה ותקשורת, או קורסים שיש להם זיקה לתחום האמנויות מתוך הרשימה הבאה (מומלץ להיעזר ביועצים המחלקתיים). כמו כן, יש לכלול  לפחות קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים.

להלן רשימת קורסים מומלצים, שיש להם זיקה לתחום האמנויות: [231]ד - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות בקורסים מתקדמים מסעיף ב.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

221

קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר ב2022 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2022 רשאים לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם במסגרת לימודי הבחירה. מי שלא יילמדו את הקורס יידרשו לצבור במסגרת לימודי הבחירה 24 נ"ז במקום 18 נ"ז.

222

סטודנטים שלמדו את הקורסים ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (10639) ונרטיב: עיון רב תחומי (10916), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסים רב-תחומיים בתרבות ובאמנויות או כקורסים בספרות, כבחירתם, אך לא בשניהם.

2825

סטודנטים שלמדו את הקורס מבוא לאסתטיקה 10496 לפני סמסטר 2024א הקורס ייחשב להם במניין הקורסים במקטע זה, והם אינם חייבים ללמוד את  הקורסים 10845/10866. עם זאת, הם יוכלו ללמוד את הקורסים 10845/10866 באמנויות לצבירת 12 נקודות החובה בקורסים רגילים בתוכנית (סה"כ 18 נקודות זכות חובה במקטע זה).

223

אפשר ללמוד את הקורס במסגרת קורסי החובה במקבץ הקורסים הרב-תחומי או במסגרת מקבץ קורסי הבחירה בספרות, אך לא בשניהם. 

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

224

סטודנטים שלמדו את הקורס הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (10112) לפני סמסטר א2020 או שהקורס כלול להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, הקורס יוכל להחשב להם במסגרת קורסי המבוא או במסגרת קורסי הבחירה בספרות אך לא בשניהם. סטודנטים אלה יוכלו ללמוד את הקורס מבוא לשירה (10808) במסגרת קורסי הבחירה בספרות.

225

סטודנטים שלמדו את הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏‏10107‎‎‎)‏ לפני סמסטר ב2019, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי המבוא במקבץ הקורסים בספרות ויוכלו ללמוד את הקורס יצירות נבחרות בספרות המערב (‏‏10778) במסגרת קורסי הבחירה.

226

סטודנטים שלמדו את הקורסים אלתרמן הצעיר ושירתו (10245), מיתוסים בתרבות הישראלית (10487), ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (10639), נרטיב: עיון רב תחומי (10916), העולם בסיפורת: חיקוי מציאות או ארגון אמנותי (10334), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה במקבץ הקורסים בספרות.

2844

ניתן לקחת את אחת הסדנאות  (עד 6 נ"ז בתואר כולו) במסגרת קורסי הבחירה במקבץ ספרות (במידה שבחרת את המקבץ הזה) או במסגרת הבחירה החופשית (בתכנית הלימודים חלק ג': בחירה חופשית 18 נ"ז) 

2244

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר 2024ב.  סטודנטים שלהם.ן ת'ל מאושרת ובה מופיע הקורס יוכלו ללמוד קורס מתקדם אחר מתוך קורסי הספרות.

2664

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר א2025

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

483

הקורס בפיתוח, עדיין לא נלמד.

1741

החל מסמסטר א2025 לא יילמד הקורס.

2001

הוראת הקורס הופסקה זמנית. 

2583

או הקורס אמנות בעידן הטכנולוגי (10124) שאינו מוצע עוד. 

2546

או הקורס 10232 אמנות הרנסנס באיטליה שאינו מוצע עוד. סטודנטים שלמדו  את הקורס 10232 אמנות הרנסנס באיטליה ומעוניינים ללמוד את הקורס - 10821 אמנות הרנסנס והברוק: במקרה זה, יזכה הקורס 10821 אמנות הרנסנס והברוק  ב- 4 נ'ז.

1722

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

227

רמת הקורס השתנתה בסמסטר ב2022 ממתקדם לרגיל.  סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.

228

מי שלמדו את הקורס מבוא למוסיקה  (10113) במתכונתו הקודמת יכולים  ללמוד את הקורס מבוא למוסיקה א  (10148) אך אינם חייבים. במקרה זה ייחשב כקורס בחירה.

229

סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס מוסיקה ממבט ראשון א (10148) במתכונתו הקודמת (3 נ"ז) יהיו זכאים לבחור בין שתי אפשרויות: לקבל פטור של 3 נ"ז מקורסי המבוא ולהשלים 3 נ"ז נוספות במסגרת לימוד הקורס פיתוח שמיעה (10167), או ללמוד את הקורס מבוא למוסיקה ב (10113) בתור קורס המבוא להקבץ (6 נ"ז), ובמקרה זה ייחשב הקורס שלמדו (10148 במתכונתו הקודמת) כקורס בחירה בהקבץ המוסיקה (3 נ"ז).

230

או הקורסים התנסויות סימפוניות (10164), מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת (10767), שאינם נלמדים עוד.

231

סטודנטים שלמדו את הקורסים תקשורת, תרבות ופנאי בישראל (‏10503‎)‏, תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏, תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (10463‎)‏  שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסים בבחירה חופשית.

232

לקורס מתקדם זה נדרשים בתנאי הקבלה קורסים שאינם נכללים בתכנית. אפשר לעמוד בתנאי הקבלה במסגרת הבחירה החופשית שבסעיף זה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים