חטיבה בשאר רוח

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, לפי הפירוט הבא:

רמה

נ"ז

בעיות בפילוסופיה של המוסר (‏10122‎)‏

פ

6

מבוא למחשבת ישראל (‏10809‎)‏

ר

6

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו (‏10248‎)‏

ר

6

ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏

ר

6

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (‏10742‎)‏

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏

ר

6

יצירות נבחרות בספרות המערב (‏10778‎)‏

ר

6

על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19 (‏10819‎)‏

ר

6

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6