בוגר במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים1

א. לפחות 108 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 8 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצוב (‏10769‎)‏ 2

ר

4

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ 3

ר

4

ג. לימודי מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים: חובה ובחירה – לפחות 94 נ"ז

חובה – 36 נ"ז

דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית (‏10660‎)‏

ר

6

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏

ר

6

ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏

ר

6

מדיניות ציבורית (‏10723‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 58 נ"ז (‏מהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות‎)‏4

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (‏10454‎)‏

ר

6

המשפט החוקתי של ישראל (‏10812‎)‏

ר

6

משטרים דמוקרטיים (‏10661‎)‏

ר

6

מבוא למינהל וניהול ציבורי (‏10437‎)‏ 5

ר

6

דמוקרטיה וחינוך: הממד הרעיוני (‏10653‎)‏

ר

3

חברה, פוליטיקה וכלכלה (‏10737‎)‏

ר

6

החברה הערבית בישראל (‏ 10657 ‎)‏

ר

6

יסודות השלטון המקומי (‏ 10459 ‎)‏

ר

6

ישראל בעשור הראשון (‏ 10486 ‎)‏

ר

6

חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים ישראל, סוריה ולבנון (‏ 10795 ‎)‏

ר

6

האיחוד האירופי: היסטוריה, מוסדות ומדיניות (‏10801‎)‏

ר

6

עולם במלחמה: יחסים בין העמים בשנים 1945-1900 (‏10482‎)‏ 6

ר

6

ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 (‏10717‎)‏

ר

6

יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית (‏10788‎)‏

ר

6

צמיחת המדינות החדשות באפריקה (‏10206‎)‏

ר

6

הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה (‏ 10779 ‎)‏

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

תכנית התמחות של הכנסת (‏10831‎)‏

ר

6

דת, מדינה ופוליטיקה (‏10342‎)‏

מ

6

אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (‏10903‎)‏

מ

6

אידאולוגיות פוליטיות מודרניות (‏10538‎)‏

מ

6

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל (‏10392‎)‏

מ

6

דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (‏10509‎)‏

מ

6

סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל (‏‏10314‎‎)‏‏

מ

6

מלחמה ואסטרטגיה (‏10390‎)‏

מ

6

מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות (‏10970‎)‏

מ

6

זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים (‏10535‎)‏

מ

6

אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים: עבר והווה (‏10330‎)‏

מ

6

משטר ופוליטיקה באפריקה (‏10329‎)‏

מ

6

על נמרים ודרקונים: יחסים בין-לאומיים במזרח אסיה (‏10979‎)‏

מ

6

הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (‏10925‎)‏

מ

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏

מס

6

ד. בחירה חופשית

חובה ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים.

ה. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

מסמסטר א2017 בוטלה החלוקה לאשכולות בלימודי הבחירה בתכנית.

2

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

3

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏ ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏.

4

החלוקה לאשכולות בוטלה, והקורסים נוער, חינוך ופוליטיקה (‏10510‎)‏, אדם, חברה וכלכלה (‏10918‎)‏, הקולנוע כהיסטוריה (‏10655‎)‏, אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏, סוגיות בחקר הלאומיות (‏10374‎)‏, חירויות הפרט (‏10336‎)‏, הוצאו מהתכנית. לסטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2017 וילמדו אותם לפני סמסטר א2018, וכן מי שהקורסים נכללים להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית. כמו כן, למי שלמדו את הקורס המזרח התיכון בימינו (‏10646‎)‏ לפני סמסטר ב2016, או שהקורס נכלל להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, הקורס ייחשב כקורס בחירה במסגרת התכנית.

מי שלמדו את הקורסים מדע המדינה לגווניו (‏10375‎)‏, הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (‏10929‎)‏, מדיניות החוץ של ברה"מ/רוסיה: מן העידן הקומוניסטי לשנות האלפיים (‏10431‎)‏, השאלה הלאומית בברית המועצות, 1991-1947 (‏10504‎)‏, דיקטטורות במאה ה-20 (‏10662‎)‏, סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (‏10326‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית. מי שהקורס מופיע להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, וטרם למדו אותו, יבחרו קורס בחירה אחר במסגרת התכנית.

מי שלמדו אחת מהסדנאות סדנה: מדיניות ציבורית, צבא וביטחון (‏10760‎)‏, סדנה: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון (‏10609‎)‏, סדנה: סוגיות במינהל ציבורי בישראל (‏10608‎)‏, סדנה במדיניות ציבורית בעידן הגלובלי (‏10607‎)‏, שאינן מוצעות עוד, הסדנה תיחשב להם כקורס בחירה במסגרת התכנית. מי שהסדנה מופיעה להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, וטרם למדו אותה, יבחרו קורס בחירה אחר במסגרת התכנית.

הקורסים אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (‏10903‎)‏, משטרים דמוקרטיים (‏10661‎)‏, יילמדו בפעם האחרונה בסמסטר ב2018.

5

הקורס נקרא בעבר יסודות המינהל הציבורי.

6

הקורס נקרא בעבר היסטוריה דיפלומטית, 1945-1900.