בוגר במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

א. לפחות 108 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 8 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו (‏10769‎)‏ 1

ר

4

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ 2

ר

4

ג. לימודי מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים: חובה ובחירה – לפחות 94 נ"ז

חובה – 36 נ"ז

מבוא לפוליטיקה השוואתית (‏10660‎)‏ #

ר

6

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏

ר

6

ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏

ר

6

מדיניות ציבורית (‏10723‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165‎)‏

ר

6

בחירה3– לפחות 58 נ"ז (‏מהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות‎)‏4

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (‏10454‎)‏

ר

6

המשפט החוקתי של ישראל (‏10812‎)‏

ר

6

מבוא למינהל וניהול ציבורי (‏10437‎)‏ #

ר

6

חברה, פוליטיקה וכלכלה (‏10737‎)‏

ר

6

החברה הערבית בישראל (‏ 10657 ‎)‏

ר

6

יסודות השלטון המקומי (‏ 10459 ‎)‏

ר

6

חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים ישראל, סוריה ולבנון (‏ 10795 ‎)‏

ר

6

האיחוד האירופי: היסטוריה, מוסדות ומדיניות (‏10801‎)‏

ר

6

עולם במלחמה: יחסים בין העמים בשנים 1945-1900 (‏10482‎)‏ #

ר

6

ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 (‏10717‎)‏

ר

6

הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו המודרנית – בין עבר לעתיד (‏10829‎)‏

ר

6

יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית (‏10788‎)‏

ר

6

כלכלה פוליטית בין-לאומית (‏10832‎)‏

ר

6

צמיחת המדינות החדשות באפריקה (‏10206‎)‏

ר

6

הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה (‏ 10779 ‎)‏

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

תכנית התמחות של הכנסת (‏10831‎)‏

ר

6

דת, מדינה ופוליטיקה (‏10342‎)‏

מ

6

אידאולוגיות פוליטיות מודרניות (‏10538‎)‏

מ

6

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל (‏10392‎)‏

מ

6

דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (‏10509‎)‏ 5

מ

6

סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל (‏‏10314‎‎)‏‏

מ

6

מלחמה ואסטרטגיה (‏10390‎)‏

מ

6

מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות (‏10970‎)‏

מ

6

זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים (‏10535‎)‏

מ

6

אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים: עבר והווה (‏10330‎)‏

מ

6

משטר ופוליטיקה באפריקה (‏10329‎)‏

מ

6

על נמרים ודרקונים: יחסים בין-לאומיים במזרח אסיה (‏10979‎)‏

מ

6

הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (‏10925‎)‏

מ

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏ 6

מס

6

ד. בחירה חופשית

חובה ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים.

ה. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

2

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏ ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏.

3

החל מסמסטר א2017 בוטלה החלוקה לאשכולות בלימודי הבחירה בתכנית.

4

קורסי הבחירה נוער, חינוך ופוליטיקה (‏10510‎)‏, אדם, חברה וכלכלה (‏10918‎)‏, הקולנוע כהיסטוריה (‏10655‎)‏, אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏, סוגיות בחקר הלאומיות (‏10374‎)‏, חירויות הפרט (‏10336‎)‏, הוצאו מהתכנית. לסטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2017 ולמדו אותם לפני סמסטר א2018, וכן מי שהקורסים נכללים להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית. כמו כן, למי שלמדו את הקורס המזרח התיכון בימינו (‏10646‎)‏ לפני סמסטר ב2016, או שהקורס נכלל להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, הקורס ייחשב כקורס בחירה במסגרת התכנית.

מי שלמדו את הקורסים מדע המדינה לגווניו (‏10375‎)‏, הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (‏10929‎)‏, מדיניות החוץ של ברה"מ/רוסיה: מן העידן הקומוניסטי לשנות האלפיים (‏10431‎)‏, השאלה הלאומית בברית המועצות, 1991-1947 (‏10504‎)‏, דיקטטורות במאה ה-20 (‏10662‎)‏, סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (‏10326‎)‏, אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (‏10903‎)‏, משטרים דמוקרטיים (‏10661‎)‏, דמוקרטיה וחינוך: הממד הרעיוני (‏10653‎)‏, ישראל בעשור הראשון (‏10486‎)‏ שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית. מי שאחד מהקורסים האלה מופיע להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, וטרם למדו אותו, יבחרו קורס בחירה אחר במסגרת התכנית.

מי שלמדו אחת מהסדנאות סדנה: מדיניות ציבורית, צבא וביטחון (‏10760‎)‏, סדנה: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון (‏10609‎)‏, סדנה: סוגיות במינהל ציבורי בישראל (‏10608‎)‏, סדנה במדיניות ציבורית בעידן הגלובלי (‏10607‎)‏, שאינן מוצעות עוד, הסדנה תיחשב להם כקורס בחירה במסגרת התכנית. מי שהסדנה מופיעה להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, וטרם למדו אותה, יבחרו קורס בחירה אחר במסגרת התכנית.

5

הקורס יילמד לאחרונה בסמסטר ב.2020

6

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.