תכנית המתמחים ב"עין השביעית"

הקיץ (סמסטר 2019ג') השקנו תכנית התמחות חדשה עבור סטודנטים לתקשורת באתר מגזין העין השביעית.
אחרי תקופת הרצה, נוציא קול קורא למתמחים חדשים הרשומים לתכנית לימודים בתקשורת בשנת הלימודים הקרובה.
פרסומים אחרונים: