לימודי תעודה במשפט ציבורי

התכנית ללימודי תעודה במשפט ציבורי הינה תכנית ייחודית המציעה לימודים אקדמיים חלקיים במשפטים, המקנים ידע תאורטי בשילוב ידע מעשי, והמאפשרת צבירת שעות אקדמיות.

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ממגוון תחומים אשר מעוניינים להעמיק את הידע המשפטי או להתנסות לראשונה בתחום המשפט. התכנית מתאימה לעובדי המינהל הציבורי, עובדי המגזר העסקי, עובדי חברות ממשלתיות והמגזר השלישי המעוניינים לרכוש ידע במשפט ציבורי, כמו גם לבעלי תואר ראשון שאינו במשפטים השוקלים ללמוד תואר במשפטים ומעוניינים להתנסות קודם לכן בלימודים חלקיים.

מועמדות ללימודי התעודה ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה באמצעות:

1. הגשת מועמדות מקוונת.

2. משלוח טופס הגשת מועמדות לתעודת הוראה/לימודי תעודה.

ניתן להגיש מועמדות גם במרכזי הלימוד ברחבי הארץ.

יש לשלוח למרכז ההישגים הלימודיים מסמכים רשמיים של לימודים הקודמים:

א. יש לצרף צילום מאושר של תעודת גמר התואר (‏או אישור זכאות‎)‏ כולל גיליונות ציונים מאושרים כחוק, או צילומיהם בצירוף אישור נוטריוני.

ב. לחילופין, אפשר לצרף צילומי תעודות שאינם מאושרים כחוק, בתנאי שהמקור יוצג ויאושר במרכז ההישגים הלימודיים באוניברסיטה הפתוחה ברעננה.

ג. ניתן לאשר מסמכים גם אצל יועצים במרכזי הלימוד ברחבי הארץ. לצרף כל מסמך שלדעתכם יכול להיות רלוונטי להחלטה על קבלה ללימודים.

סטודנטים/בוגרים של האו"פ יכולים להגיש מועמדות מקוונת, ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים.

הגשת המועמדות כרוכה בתשלום. הסכום לתשלום מפורט בפרק ההרשמה (‏‏טבלה 3: תשלומים אחרים‎‎)‏‏, באתר האוניברסיטה. דמי הגשת המועמדות אינם מוחזרים בשום מקרה.

פירוט הקורסים בתכנית

יש לצבור לפחות 18 נ"ז בקורסים מתוך הרשימה הבאה:

רמה

נ"ז

המשפט החוקתי של ישראל (‏10812‎)‏

ר

6

המשפט המינהלי של ישראל (‏10790‎)‏

ר

6

משפט השלטון המקומי בישראל (‏10802‎)‏ 1

ר

6

דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל (‏10724‎)‏

ר

3

דיני עבודה (‏10354‎)‏ 1

מ

6

רגולציה: מתאוריה למעשה (‏10957‎)‏ 1

מ

6

לסטודנטים שירשמו ללימודי התעודה ינתנו פטור מההדרכה הביבליוגרפית בספרייה, פטור מלימודי האנגלית (‏במידה והמועמד לא סיים את לימודי התואר הראשון ברמת פטור‎)‏ ופטור מקורסי הקדם הדרושים לצורך לימוד הקורסים הנכללים בלימודי התעודה.

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף ניתן לפנות אל היועצת של החטיבה במשפט ציבורי.


1

סטודנטים שיתקבלו לתכנית ויירשמו לקורס זה – יקבלו פטור מתנאי הקבלה. האחריות על היכרות עם הידע המוקדם הנדרש לקורס זה, היא על הסטודנטים.