בוגר במדעי החברה בהדגשת יחסים בין-לאומיים

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 84 נ"ז במדעי החברה

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן – לפחות 18 נ"ז מתקדמות במדעי החברה,1 ובהן לפחות 12 נ"ז ביחסים בין-לאומיים

(‏iii‎)‏

לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב. לימודי תשתית: חובה 15-14 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו (‏10769‎)‏ 2

ר

4

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ 3

ר

4

וכן אחד מבין הקורסים:

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏

ר

6

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ 4

ר

6

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏5 +

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏5

פ

4

ג. לימודי יחסים בין-לאומיים:

חובה ובחירה – 72 נ"ז6

חובה – 24 נ"ז

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏

ר

6

עולם במלחמה: יחסים בין העמים בשנים 1945-1900 (‏10482‎)‏ #

ר

6

מבוא לפוליטיקה השוואתית (‏10660‎)‏ #

ר

6

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165‎)‏

ר

6

בחירה – 48 נ"ז6

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏ 7

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית (‏10788‎)‏

ר

6

כלכלה פוליטית בין-לאומית (‏10832‎)‏

ר

6

האיחוד האירופי: היסטוריה, מוסדות ומדיניות (‏10801‎)‏

ר

6

ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 (‏10717‎)‏

ר

6

הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו המודרנית – בין עבר לעתיד (‏10829‎)‏

ר

6

צמיחת המדינות החדשות באפריקה (‏10206‎)‏

ר

6

הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה (‏ 10779 ‎)‏

ר

6

חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים ישראל, סוריה ולבנון (‏10795‎)‏

ר

6

מלחמה ואסטרטגיה (‏10390‎)‏

מ

6

זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים (‏10535‎)‏

מ

6

אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים: עבר והווה (‏10330‎)‏

מ

6

הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (‏10925‎)‏

מ

6

על נמרים ודרקונים: יחסים בין-לאומיים במזרח אסיה (‏10979‎)‏

מ

6

סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל (‏10314‎)‏

מ

6

דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (‏10509‎)‏ 8

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏ 9

מס

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות ביחסים בין-לאומיים.

ה. בחירה חופשית

יש להשלים את מכסת הנקודות בהתאם לנדרש בסעיף א על ידי לימוד קורסי בחירה נוספים מסעיף ג או בקורסים אחרים מדיסציפלינות כלשהן. כמו כן, חובה לכלול במסגרת זו קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

18 הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי החברה הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

2

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

3

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏.

4

הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.

5

במסגרת דרישה זו יש ללמוד את שני הקורסים.

6

סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת ותקפה, יוכלו להסתפק ב-42 נ"ז בקורסי הבחירה בסעיף ג ולהשלים את מכסת הנקודות החסרות במסגרת הבחירה החופשית.

לסטודנטים שלמדו את הקורסים מבוא לחשיבה חברתית (‏10161‎)‏, המזרח התיכון בימינו (‏10646‎)‏, לפני סמסטר ב2016 או שהקורסים נכללים בתכנית לימודיהם שהיא מאושרת ותקפה, הקורסים ייחשבו כקורסי בחירה ביחסים בין-לאומיים.

סטודנטים שלמדו את הקורסים השאלה הלאומית בברית המועצות 1991-1917 (‏10504‎)‏, מדיניות החוץ של ברה"מ/רוסיה (‏10431‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה ביחסים בין-לאומיים.

7

קורס זה נכלל בקורסי ההשלמה לתכנית לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים.

8

קורס זה יילמד לאחרונה בסמסטר ב2020.

9

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.