בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעים

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 84 נ"ז במדעים, ובכללן –

לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים, ומתוכן

לפחות 18 נ"ז שאינן במדעים-כללי1

(‏ii‎)‏

לא יותר מ-36 נקודות פתיחה

(‏iii‎)‏

קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ מתחום המדעים.

ב. לימודי חובה

הקורס יישומי מחשב ויסודות תכנות למדעים (‏20127‎)‏2

לפחות קורס אחד במתמטיקה4,3

לפחות קורס עיוני אחד בפיסיקה (‏שאינו קורס מעבדה‎)‏4

ג. דרישות סמינריוניות

קורס סמינריוני/סמינר במדעים5

ד. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

כלומר 18 נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות מבין: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ.

2

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

3

אין למלא דרישה זו באמצעות הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏, למרות שהקורס מקנה נקודות זכות במתמטיקה.

4

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 הנקודות במדעים הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

5

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 24 הנקודות המתקדמות במדעים הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.